Xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2019

Sáng ngày 09/01/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 01. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Huyện đoàn Vĩnh Tường.

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Tại phiên họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự thảo Đề án khai thác, sử dụng Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện Vĩnh Tường; tiến độ xây dựng NTM, DTĐR và triển khai một số nội dung quan trọng công tác xây dựng Đảng.

Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện Vĩnh Tường là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Tường phụ trách, chỉ đạo. Nhà văn hóa có chức năng tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, tập hợp thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, kỹ năng sống,…; thông qua các hoạt động nhằm giáo dục tinh thần, thể chất, năng khiếu thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Dự thảo Đề án khai thác, sử dụng Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện Vĩnh Tường được xây dựng trên cơ sở căn cứ pháp lý và thực tiễn, thể hiện rõ phương án về tổ chức bộ máy, phương án khai thác, sử dụng các hạng mục.

Trên cơ sở nội dung dự thảo Đề án và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến về công tác tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện, kêu gọi nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa, phát huy hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện,…

Đối với tiến độ xây dựng NTM, tổng số xã xây dựng NTM trên địa bàn huyện là 26 xã, tính đến 31/12/2018 tổng số xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn là 19/26 xã, 02 xã đã được Đoàn thẩm định của tỉnh công nhận đạt 19/19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 21/26 xã. Hiện còn 05 xã gồm: Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Yên Lập, Kim Xá phấn đấu được công nhận năm 2019. Các xã hiện đã đạt từ 14/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại UBND huyện đã tổ chức ký cam kết với BCĐ các xã thời gian chậm nhất đến 30/4/2019 hoàn thành 19/19 tiêu chí để đề nghị tỉnh công nhận. Đối với công tác DTĐR, đến nay 05 xã thực hiện năm 2018 triển khai các bước theo quy định, xã Phú Đa là xã có diện tích DTĐR lớn nhất trong năm; tuy nhiên còn một số khó khăn về tạm ứng kinh phí hỗ trợ DTĐR, nhân lực phục vụ công tác DTĐR.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong công tác BT – GPMB xây dựng NTM, nhất là những xã có tiêu chí, hạng mục công trình cần cưỡng chế; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình,… nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, giúp huyện phấn đấu hoàn thành NTM theo kế hoạch đề ra. Đối với công tác DTĐR, một số đại biểu ý kiến đề nghị UBND huyện quan tâm tạm ứng kinh phí DTĐR cho các xã, có giải pháp điều động nhân lực hỗ trợ các xã có khó khăn về nhân lực để hoàn thành DTĐR đảm bảo kế hoạch, tổ chức gắp thăm trong tháng 01 để đảm bảo sản xuất vụ xuân,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu, đối với dự thảo Đề án khai thác, sử dụng Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện, BTV Huyện ủy thống nhất đồng ý chủ trương xã hội hóa, liên kết đầu tư, khai thác tại một số hạng mục. Tuy nhiên, xã hội hóa trên cơ sở tất cả các hoạt động của Nhà văn hóa đảm bảo theo tôn chỉ, mục đích đề ra; không làm biến dạng tài sản đã xây dựng; chỉ đồng ý cho phép bổ sung một số hạng mục phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo thành lập BCĐ hoạt động của Nhà văn hóa. BCH Huyện đoàn nghiên cứu kiện toàn bộ máy tổ chức theo quy định, tham mưu đề xuất đầu tư trang thiết bị đảm bảo hoạt động của Đoàn, Đội trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh xã hội hóa nhưng cần phải đảm bảo tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, đảm bảo tôn chỉ, mục đích hoạt động của Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện; công tác xã hội hóa thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và phát huy được công năng sử dụng, đem lại hiệu quả cao.

Đối với công tác DTĐR, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm ứng một phần kinh phí hỗ trợ các xã để đảm bảo tiến độ DTĐR; có biện pháp tăng cường nhân lực giúp xã Phú Đa thực hiện DTĐR; các thành viên BCĐ DTĐR tiếp tục bám sát cơ sở, đôn đốc tiến độ hoàn thành DTĐR đảm bảo kế hoạch. Đối với công tác xây dựng NTM, đồng chí tiếp tục phân công 5 đồng chí Ủy viên BTV trực tiếp phụ trách tiến độ 5 xã Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Yên Lập, Kim Xá; các đồng chí nắm bắt cơ sở, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để 30/4/2019 các xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong tháng 01/2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện: Tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, tập trung thực hiện công tác DTĐR, giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân, BT - GPMB các công trình, dự án, thực hiện tốt công tác tuyển quân, giải quyết dứt điểm một số đơn thư khiếu nại, đôn đốc thu hồi tiền đấu giá đất theo quy định, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra một số cơ sở đảng, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Tết trồng cây của huyện và các xã,… Bên cạnh đó, các đồng chí Ủy viên BTV quan tâm nghiên cứu, thống nhất tuyên truyền 10 sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội huyện trên địa bàn huyện năm 2018 (gồm: Huyện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu pháp lệnh; khởi công công trình đường trục trung tâm huyện; dẫn đầu thực hiện Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tiếp tục thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng trong nông nghiệp; giải quyết tốt chính sách đất dịch vụ cho nhân dân; văn hóa giáo dục đạt được nhiều thành tựu; công tác an sinh xã hội đặc biệt được quan tâm, có thêm 10 xã được công nhận xã NTM; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Vĩnh Tường (29/8/1938-29/8/2018); tập thể BCH, BTV đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện).

 

Tin: Kiều Trang. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày đăng: 09/01/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục