Hoạt động HĐND các cấp

Vĩnh Tường: Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

Thời gian qua, HĐND huyện Vĩnh Tường đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trong việc tổ chức các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân... thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra.

Sau 7 năm thí điểm không tổ chức HĐND theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội, ngày 22 tháng 5 năm 2016, cử tri Vĩnh Tường tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; đã bầu được 3 đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND huyện và 741 đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện có 5 đồng chí, gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 2 ủy viên Thường trực là Trưởng ban kiêm nhiệm; có 2 Ban của HĐND gồm Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế, mỗi Ban có 5 thành viên, trong đó có một Phó ban chuyên trách còn lại Trưởng ban và các thành viên được cơ cấu kiêm nhiệm.

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND huyện đổi mới hình thức tổ chức kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác chuẩn bị, nhất là về nội dung kỳ họp được thực hiện tốt, chất lượng ngày càng được nâng cao. Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã giảm thời gian đọc báo cáo, dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, qua đó đại biểu HĐND huyện đã nhất trí cao biểu quyết thông qua hơn 40 nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng luật về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu – chi ngân sách, quyết toán ngân sách và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản…

Cũng tại các kỳ họp, HĐND huyện thực hiện quyền giám sát của mình thông qua các nội dung sau:

- Xem xét các báo cáo: Tại các kỳ họp thường lệ, HĐND xem xét các báo cáo theo quy định tại Điều 59 khoản 1 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Trong quá trình xem xét các báo cáo, Chủ tọa kỳ họp đã tổ chức cho các đại biểu thảo luận, hoạt động thảo luận là những nội dung rất quan trọng trong mỗi kỳ họp HĐND, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm, chú trọng theo dõi. Đây là diễn đàn, kênh thông tin quan trọng để đại biểu HĐND huyện phát huy, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đối với cử tri và Nhân dân trong việc giám sát hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đồng thời, là cơ sở để đại biểu HĐND quyết định, biểu quyết thông qua các chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

Về thảo luận tại kỳ họp, HĐND huyện đã tổ chức bằng hai hình thức đó là thảo luận tại hội trường và chia thảo luận theo nhóm. Phương thức thảo luận nhóm được áp dụng tại kỳ họp thứ Năm và kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện đã tiếp thu được rất nhiều ý kiến của các đại biểu dự họp, đây là một điểm mới trong hoạt động của HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Chất vấn và trả lời chất vấn: Tại kỳ họp thứ Tư và kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện đã tổ chức các phiên chất vấn một số vấn đề về: ô nhiễm môi trường, vi phạm Luật đất đai, hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Đây là công cụ giám sát trực tiếp nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND. Chất vấn không phải là “bới lông tìm vết”, “soi mói” khuyết điểm, mà là để xây dựng, làm cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự minh bạch và chế độ trách nhiệm. Qua chất vấn giúp cho hoạt động của các cơ quan và người được chất vấn làm tốt hơn, hoàn thiện hơn và đây cũng là điều kiện để kiểm tra năng lực của người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước trong nắm bắt và điều chỉnh lĩnh vực được phân công. Phiên chất vấn được cập nhật liên tục trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Do vậy, trách nhiệm, năng lực của đại biểu HĐND và của người đứng đầu các cơ quan quản lý được công chúng giám sát, đánh giá một cách trực tiếp. Trong phiên chất vấn, các đại biểu HĐND đã đưa ra các câu hỏi ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề mà đại biểu quan tâm, người trả lời chất vấn cũng đã trả lời thẳng vấn đề.

- Giám sát chuyên đề: Tại kỳ họp thứ Sáu, thứ Bảy, HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề với nội dung quản lý giáo dục và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Báo cáo giám sát chuyên đề đã đi đúng vào vấn đề, đánh giá chính xác ưu điểm, hạn chế và những giải pháp khắc phục trong công tác quản lý giáo dục và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận sôi nổi, phân tích kỹ và bổ sung những ý kiến xác đáng vào Báo cáo của Đoàn giám sát, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực. Các đại biểu đã chủ động thu thập tình hình, nắm thông tin liên quan để so sánh, đối chiếu với báo cáo của cơ quan chịu sự giám sát. Qua giám sát tại kỳ họp, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết giám sát được 100% đại biểu tán thành thông qua.

 

HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn

 

Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 13 cuộc giám sát chuyên đề liên quan các lĩnh vực mà đại biểu và nhân dân quan tâm.

Qua giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã kịp thời nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn của các cơ quan, địa phương, từ đó có kiến nghị với HĐND, UBND huyện và các sở, ngành của tỉnh xem xét tháo gỡ, hỗ trợ cũng như kiến nghị để sửa đổi các cơ chế, chính sách cho phù hợp. Cơ quan, địa phương chịu sự giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã tiếp thu, khắc phục thiếu sót và kịp thời điều chỉnh theo các kiến nghị của Đoàn giám sát.

Công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của các Ban HĐND được thực hiện đúng quy định theo Điều 78 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND huyện ngày càng có chất lượng, mang tính phản biện cao, giúp cho đại biểu HĐND huyện nhìn nhận tổng thể để quyết nghị tại kỳ họp.

Việc tiếp xúc cử tri cũng đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức theo phương châm gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đại biểu HĐND đã tập trung dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng. Các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND huyện tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp UB MTTQ Việt Nam huyện tổ chức được 7 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 5.030 lượt cử tri tham dự, có 267 lượt ý kiến, kiến nghị phản ánh được chuyển tới các cấp, các ngành xem xét, giải quyết. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho HĐND huyện có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của các đại biểu HĐND, thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và tăng cường niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với người đại biểu dân cử.

Công tác tiếp công dân: Thực hiện vai trò của cơ quan dân cử, HĐND huyện đặc biệt quan tâm đến công tác công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn để nhân dân khiếu kiện đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, HĐND huyện tích cực giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân và giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, HĐND huyện Vĩnh Tường tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung các kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; đổi mới nội dung và hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề; chú trọng đối thoại trực tiếp, gắn tiếp xúc cử tri với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, làm việc với cơ sở để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ và nguồn lực địa phương để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra./.  

 

Đồng chí Đàm Hữu Khanh                

                                                  Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

 

Ngày đăng: 11/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục