Tin kinh tế

Vĩnh Tường: Sơ kết thực hiện Luật Đầu tư công và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019

Sáng ngày 06/7/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện Luật Đầu tư công và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019. Đồng chí Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các phòng chuyên môn của huyện; chủ tịch UBND, cán bộ địa chính – xây dựng, kế toán ngân sách 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Sau 3 năm thực hiện Luật Đầu tư công (2016-2018), UBND huyện về cơ bản đã thực hiện tốt, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định hiện hành; đã ban hành 37 văn bản triển khai, hướng dẫn của các cấp, các ngành tới các đơn vị trực thuộc; đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công hằng năm; đã quán triệt, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư công, nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn; tham mưu cho Huyện ủy ban hành các văn bản tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Từ 2016 đến nay, Hội đồng thẩm định của huyện đã thẩm định, trình phê duyệt 37 dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND, UBND huyện với tổng mức đầu tư là 641.960 triệu đồng, tham gia ý kiến cho 102 dự án do cấp xã làm chủ đầu tư; cho dừng trên 20 dự án do không cân đối được nguồn hoặc chưa thực sự cần thiết đầu tư. Công tác GPMB và phối hợp GPMB một số công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt được những kết quả tích cực. Đến thời điểm tháng 5/2018 đã thực hiện công tác BT-GPMB được 102 dự án và bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 140ha. Cũng trong 3 năm qua, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 232 gói thầu, dự án, công trình (trong đó có 06 gói thầu tổ chức lựa chọn đấu thầu qua mạng) với tổng mức đầu tư 1.543 tỷ đồng, tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt trên 2 tỷ đồng...

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu tập trung chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư công và đề nghị UBND huyện giúp đỡ các giải pháp tháo gỡ..

 

 

Đ/c Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ đầu tư, chấp hành nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn; thường xuyên rà soát, bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, thực hiện đề xuất chủ trương, thẩm định chủ trương đầu tư; kiên quyết loại bỏ những dự án không phù hợp với quy hoạch, với Luật Đầu tư công; tăng cường công tác huy động vốn tạo nguồn thanh toán nợ XDCB; nghiêm cấm việc để phát sinh nợ XDCB, người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật nếu để xẩy ra nợ đọng, phân bổ vốn không đúng quy định; tăng cường, đẩy mạnh và làm tốt công tác GPMB các dự án theo kế hoạch; nâng cao chất lượng quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình; việc quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; các chủ đầu tư chủ động rà soát các dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, đề xuất cắt giảm các dự án, các hạng mục vướng mắc, khó có khả năng hoàn thành kế hoạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; các đơn vị chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn, Ban QLDA đầu tư XDCT huyện thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai dự án, kịp thời báo cáo về UBND huyện hằng tháng, hằng quý và báo cáo đột xuất theo quy định ...

 

Tin: Hoài Thu. Ảnh: Quốc Chính

Ngày đăng: 06/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục