CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã An Tường

   1. Đảng uỷ xã An Tường

-Số điện thoại cố định…………. Địa chỉ mail công vụ danguyantuong@gmail.com

 

* Họ tên đ.c Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã:

- Họ tên, chức danh : Đào Tiến Anh

 - Số điện thoại: 0987188368; 0912707186;

- Email: daoanh.antuong@gmail.com            

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo toàn diện các công việc của Đảng ủy, Ban thường vụ và thường trực Đảng ủy, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của HĐND xã.

* Họ và tên các đ.c Phó bí thư Thường trực :

- Họ tên chức danh : Phạm Thị Vui

- Số điện thoại : 0987 180 309

- Địa chỉ mail công vụ : vuicongat@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: CNUBKT  Đảng ủy, TB TG-DV. Chịu trách nhiệm thường trực, chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày của Đảng ủy.

2. HĐND xã An Tường    Số điện thoại  0211 3839 417

* Họ và tên các đ.c  Phó Chủ tịch:

- Họ tên chức danh: Khuất Thị Hòa

- Số điện thoại : 0969 204668

- Địa chỉ mail công vụ : Khuathoaantuong@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: TT HĐND

3. UBND XÃ AN TƯỜNG

Số ĐT: 02113839417; Email: vinhphucantuong.gov.vn

* Họ và tên Chủ tịch UBND xã: Phạm Văn Mạnh

-  Số điện thoại: 0986.352.399; 0988347719

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền

-  Địa chỉ mail công vụ : manhvp@vinhphuc.gov.vn

* Họ và tên Phó chủ tịch UBND xã: Đàm Thị Thu Hằng

-  Số điện thoại: 0961267068;0978955195

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền

-  Địa chỉ mail công vụ : hangdtt@vinhphuc.gov.vn

 

BÀI GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

           

1.     ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI.

 

An Tường là xã ven sông Hồng nằm ở phía Tây Nam của huyện Vĩnh Tường, có tổng diện tích đất tự nhiên là 556 ha và tổng số dân là 10.146 nhân khẩu với 2828 hộ gia đình. Xã có 4 thôn được, 4 khu hành chính, có 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đời sống của nhân dân có hai nghề chính: Nghề mộc truyền thống và nghề nông nghiệp. Trong những năm ngần đây cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng cao, hệ thống GTNT được cứng hóa 100%, hệ thống điện được cải tạo và nâng cấp theo dự án REII đủ đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Trạm y tế và 4 trường học trong xã được xây dựng kiên cố và đã được công nhận chuẩn Quốc gia phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và học tập cho con em địa phương.

           

(Sản phẩm của làng nghề mộc truyền thống)

 

 

(Trang trại nuôi bò sữa của nông dân trong xã)

 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ đầy gian khổ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Tường đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Năm 2016, phát huy tổng nguồn lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí Quốc gia, về đích xây dựng nông thôn mới, thu được nhiều thắng lợi trên mọi mặt phát triển Kinh tế - Chính trị  - Văn hóa -  An ninh Quốc phòng - An sinh xã hội. Từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

 

  (Trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã)

 

II. NHỮNG TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG:

- Xã có 03 di tích lịch sử Cấp Quốc gia và 01 cụm đình chùa di tích cấp tỉnh. Việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo và trùng tu các di tích lịch sử văn hóa của địa phương luôn được  đảng, chính quyền và nhân dân trong xã làm tốt để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa của nhân dân.

           

                   (Đình Bích chu - Một trong 3 di tích Quốc gia của xã)

 

- 4 Thôn trong xã đều có lễ hội truyền thống gắn với di tích lịch sử Đình làng được tổ chức hàng năm vào dịp đầu xuân.

 

(Lễ hội đình làng thôn Cam giá)

 

- Xã có hai làng nghề mộc truyền thống,  năm 2007, đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề, nhiều sản phẩm của làng nghề mộc truyền thống đã được bạn hàng trong nước và Quốc tế biết đến.  

         

 

(Bằng Công nhận làng nghề)

 

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG:

* Thuận lợi:

 - Đảng bộ và nhân dân trong xã có tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm trước công cuộc xây dựng quê hương, đất nước trong sự nghiệp CNH- HĐH, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

- Các công trình phúc lợi phục vụ dời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân luôn được quam tâm, đầu tư và phát triển như hệ thống: Điện, đường, trường, trạm, các khu trung tâm vui chơi giải trí của thôn làng, các khu di tích văn hóa như đình, chùa được nhân dân đóng góp trùng tu, tôn tạo xây dựng ngày một khang trang, bền vững. Từng bước đáp ứng được các hoạt động VHVN – TDTT và các hoạt động tự do tín ngững trong đời sống của nhân dân.

* Khó khăn:

- An Tường là xã có mật độ dân số đông, 02 thôn trong xã thuần thúy về nông nghiệp, 02 thôn nghề mộc đất đai trật trội. Do vậy đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

- Nguồn thu ngân sách của địa phương hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ tới chính sách đầu tư cho phát triển trên mọi lĩnh vực kinh tế - VHXH trong xã. 

IV. NHỮNG THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VHXH, ANQP:

( Theo thống kê năm 2019)

1. Tổng giá trị thu nhậpĐạt 430,37 tỷ đồng, so với kế hoạch và bằng 110,6% so với cùng kỳ. 

2. Tỷ lệ hộ nghèo tổng số bình xét cuối năm 2019 : 29 hộ chiếm 0,99 % giảm 0,22 % so với cùng kỳ.

3. Hàng năm giải quyết việc làm cho người lao động làm việc trong và ngoài tỉnh: 450 lao động

4. Tỷ lệ sinh 1,7 % giảm 0,1 % so cùng kỳ,  phát triển theo dõi số giảm .Phấn đấu giảm tối đa và dần đến không có người sinh con lần 3.

5.Tham gia Phủ mềm BHYT trên địa bàn đạt trên 80%

6. Hoàn thành giao đủ chỉ tiêu thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. 

7. Hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước.

8. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2019 là 81,1%, toàn dân chấp hành tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống. Không tổ chức sắp cỗ mời khách trong đám tang. Thống nhất khao thọ cho các cụ cao tuổi vào ngày mồng 4 tết Nguyên đán tại nhà văn hóa thôn. Tỷ lệ người dân qua đời sử dụng hình thước hỏa táng đã đạt 80%.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH CẦN PHẢI THỰC HIỆN.

            1. Mục tiêu về phát triển kinh tế năm 2020 tăng từ 8-10% so với năm 2019.

1.1. Tổng giá trị ước đạt 480,4 tỷ đồng.

            1.2. Cơ cấu phát triển kinh tế

- Ngành nông nghiệp ước đạt :  172,8 tỷ đồng.

- Ngành công nghiệp XD ước đạt : 167,1 tỷ đồng.

- Thương mại dịch vụ làm ngoài ước đạt : 140,5 tỷ đồng.   

2. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa xã hội

2.1 Giảm hộ nghèo xuống dưới 1%.

2.2 Tỷ lệ sinh dưới 1,69% , tỷ lệ sinh con thứ 3 phấn đấu dưới 10%.

2.3 Hộ gia đình đạt gia đình văn hóa từ 85 đến 90%.

3. Các chỉ tiêu lĩnh vực Nội chính

3.1 Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu.

3.2. Giữ gìn an ninh trật tự - TTATXXH trên địa bàn xã.

3.3. Xây dựng chính quyền vững mạnh.

3.4. Duy trì công tác XDNTM; XD NTM nâng cao và kiểu mẫu.

3.5. Xây dựng làng nghề mộc, khu chăn nuôi tập trung, đưa các hộ sản xuất ra khỏi khu dân cư, bố trí nơi tổ chức sản xuất ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu, tập chung xử lý môi trường làng nghề và chăn nuôi, giúp phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

 

 

 

 

Ngày đăng: 24/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục