Giới thiệu các tổ chức

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường

 

1. Tên cơ quan:

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường

* Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: Thị Trấn Thổ Tang-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc-Điện thoại: 02113.820.040  

+ Cơ sở 2: Thị Trấn Vĩnh Tường-Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc-Điện thoại: 02113.782.514

- Email 1:  ttgd_vt@vinhphuc.gov.vn

- Email 2:  ttgdtxdn.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn      

- Website: http://gdtxvinhtuong.vinhphuc.edu.vn/

 

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

- Quản lý đội ngũ nhân viên, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

- Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

- Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

- Liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo trình độ trung cấp nghề; phối kết hợp với các trường Cao đẳng, Đại học để đặt địa điểm đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực của địa phương góp phần nâng cao dân trí và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

- Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

- Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Đ/c Đỗ Trọng Thành - Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm.

- Số điện thoại: 0966.943.468.

- Địa chỉ Email: thanhdt7@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung ; trực tiếp phụ trách công tác giáo dục nghề nghiệp, ....

 

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó: Đ/c Tạ Trường Khiêm - Phó giám đốc Trung tâm.

- Số điện thoại: 0962.409.930

- Địa chỉ Email: khiemtt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác giáo dục thường xuyên, ....

 

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Email

SĐT

1

Phan Văn Hoàng

01/01/1975

CT Công đoàn

hoangdnvtvp@gmail.com

0988173026

2

Trần Tuấn Mạnh

04/12/1982

Tổ trưởng ĐTN - HN

Bí thư đoàn thanh niên

tuanmanh82@gmail.com

0917973901

3

Hoàng Đức Thọ

01/05/1962

Tổ trưởng tổ Hành chính

thohoang352@gmail.com

0947957710

4

Lưu Thị Phượng

08/08/1986

Tổ trưởng Giáo vụ

Thư ký HĐSP

phuongntpy@gmail.com

0986875081

5

Đặng Thị Huế

12/07/1984

Tổ phó tổ GDTX

hoacat6689@gmail.com

0981182486

6

Hoàng Việt Anh

13/07/1980

Giáo viên

vietanhvttp@gmail.com

0979372257

7

Đỗ Thị Mai Uyên

27/07/1984

Giáo viên

chinhuyenvt@gmail.com

0977858035

8

Lê Thị Nga

10/12/1987

Giáo viên

lenga987@gmail.com

0385165835

9

Nguyễn Thị Thu Hà

08/09/1987

Giáo viên

binhminhmauxanh5@gmail.com

0979692282

10

Nguyễn Thị Thu Hường

20/12/1987

Giáo viên

babeyeucuame@gmail.com

0962320767

11

Khổng Thị Lý

15/10/1989

Giáo viên

lyxuytxoa@gmail.com

0368959887

12

Đỗ Thị Hồng Lê

16/06/1975

Giáo viên

dthl1975@gmail.com

0368878159

13

Đàm Thị Tĩnh

20/03/1987

Giáo viên

damthitinh87@gmail.com

0986605448

14

Nguyễn Thị Bích Thủy

28/07/1980

Giáo viên

ngthuytpvt@gmail.com

0385165848

15

Đào Thị Dung

21/10/1982

Nhân viên

daodung2110@gmail.com

0981405889

16

Lê Thi Kim Huy

19/11/1980

Nhân viên

ltkimhuy@gmail.com

0912772229

17

Bùi Thị Giáng Hương

04/08/1970

Nhân viên

buihuonggdtx@gmail.com

0379018024

18

Bùi Ngọc Dũng

18/03/1982

Nhân viên

buidunggdtx@gmail.com

0979820040

 

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục