CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Tuân Chính

                1.     Đảng uỷ xã Tuân Chính

            * Bí thư Đảng ủy: Trần Thị Huệ

- Số điện thoại: 0914656150

 

- Địa chỉ Email tranhuevp@gmail.com

 

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng.

* Phó bí thư: Hoàng Minh Hòa.

- Số điện thoại: 0975960889.

- Địa chỉ Email…..

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Đảng ủy.

 

2. HĐND xã Tuân Chính 

 * Chủ tịch: Hoàng Minh Hòa.

- Số điện thoại: 0975960889.

- Địa chỉ Email…..

* Phó Chủ tịch: Thiều Kim Quy.

- Số điện thoại: 0988431489

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực HĐND.

 

2.     UBND xã Tuân Chính

 Số điện thoại: 02113839400

 Địa chỉ Email: tuanchinh@vinhphuc.gov.vn

* Chủ tịch: Trương Văn Lợi

- Số điện thoại: 0984729073.

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền.

* Phó Chủ tịch: Trần Đình Hoàng.

- Số điện thoại: 0977116805.

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Ủy ban.

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Tuân Chính là xã thuần nông nằm phía Tây nam huyện Vĩnh Tường, có diện tích đất tự nhiên là 651 ha. Với tổng số nhân khẩu là 6872 khẩu sinh sống trong 7 thôn có 74 tổ liên gia tự quản. Đảng bộ Tuân Chính có 320 đảng viên sinh hoạt trong 11 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ quân sự. Xã có 5 ngôi đình, 3 ngôi chùa và 1 ngôi miếu. Trong đó, chùa Hoa Dương và đình Tuân Lộ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia, Miếu Tuân Lộ và đình Phù Chính được UBND tỉnh xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa. Đời sống chính của nhân dân trong xã là sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước và nuôi trồng thủy sản, và một số hộ dân vẫn theo nghề truyền thống là làm đậu Rùa.

Tuân Chính là một xã hiếu học, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường anh dũng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, hăng hái cần cù trong lao động sản xuất. Với truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Đảng bộ và nhân dân xã Tuân Chính vinh dự được Đảng và nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG:

Tuân Chính là xã nằm ở gần trung tâm của huyện Vĩnh Tường, có đường giao thông liên xã: Tứ trưng – Tam Phúc – Tuân Chính – Thượng Trưng chạy qua, có chợ đầu mối là nơi buôn bán và giao thương tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường, Đảng ủy UBND xã, các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả của UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể; sự đồng thuận của nhân dân.

Trong những năm qua kinh tế của xã tiếp tục được tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững , trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận  tổ quốc và các đoàn thể được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến rõ rệt, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, do tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh diến biến phức tạp, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, vấn đề về môi trường, lao động việc làm.... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân, phần nào có tác động đến sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

III. NHỮNG THÀNH TỰU TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG:

1.              Kinh tế:

1.1.  Trồng trọt: Sản xuất nông nghiệp Vụ chiêm xuân năm 2015 đã gặp nhiều khó khăn  so với thời vụ các năm trước, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài. Song khắc phúc nhưng khó khăn trên được sự chỉ đạo của các cấp, sự chủ động của bà con nong dân trong việc tuân thủ lịch thời vụ, việc chăm sóc phong trừ sâu bệnh được chú trọng, công tác phục vụ tưới tiêu được đảm bảo. Do đó:  Diện tích, năng suất sản lượng đạt cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân đạt 402,0 ha, đạt 97,5% kế hoạch và giảm 3,5 ha so cùng kỳ.

 Trong đó: -  Diện tích cây lúa là 383 ha , giảm so với cùng kỳ 2 ha. Năng suốt lúa bình quân đạt 66,5 tạ/ha, tăng so cùng kỳ 4,5 tạ/ha.

        - Cây Đỗ tương DT là 4,5 ha.

        - Cây Lạc DT là 6,5  ha.

        - Cây ngô là 3,5 ha

 - Còn lại là Diện tích cây rau và các cây trồng phụ canh khác.

Tổng sản lượng lương thực qui thóc ước đạt: 2.675 tấn.

1.2. Chăn nuôi:

Tổng đàn trâu trên địa bàn xã hiện có: 11 con tăng 1 con so cùng kỳ.

Tổng đàn bò là 630 con, giảm so cùng kỳ 36 con , trong đó có 35 con bò sữa, giảm 4 con so cùng kỳ .

Đàn lợn giữ là 6.820con, tăng 520 con so cùng kỳ, trong đó đàn lợn nái sinh sản là 685 con, tăng 220 con, lợn đực giống là 4 con. 

Đàn gia cầm , thủy cầm là 24.800 con, giảm so cùng kỳ năm  là 3.550 con .

Nhìn chung công tác chăn nuôi ngày một phát triển tốt, hộ chăn nuôi đã ngày càng được chú trọng vào giá trị, chất lượng sản phẩm.

- Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 217,8 ha ( trong đó diện tích 1 lúa, 1 cá chiếm 116 ha= 53,4%.

2- Các lĩnh vực văn hóa xã hội.

2.1-                          Giáo dục - Đào tạo.

Hiện toàn xã có 37 lớp học với 1040 học sinh, trong đó trường Mầm Non có 14 nhóm lớp học, trường Tiu học có 15 lớp, trường THCS có 08 lp. Chất lượng giáo dục ngày càng tốt, tỷ lệ học sinh lên lóp luôn đạt cao từ 99 - 100%. Học sinh tốt nghiệp THCS đỗ vào học Trung học phổ thông đạt 100%.

Tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi ra lớp năm 2010 là 98% đến năm 2015 là 100%, trường đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tỷ lệ học sinh lớp 5 chuyển lên lớp luôn đạt 100%.

Hàng năm học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, dạy nghề đạt từ 75-85 em, trong đó đỗ vào đại học từ 40 em trở lên.

Hội khuyến học xã, các nhà trường, các thôn và các dòng họ duy trì tốt hoạt động khuyến học, khuyến tài, kịp thời động viên các em học sinh giỏi, học sinh đỗ Đại học tiếp tục phấn đấu và phát huy.

2.2-                          Công tác y tế, bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Trạm y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tiêm chủng mở rộng cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ khi mang thai và trong độ tuổi sinh đẻ cũng như công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, các chương trình quốc gia về y tế đều thực hiện tốt.

Hàng năm trạm y tế đã tích cực chủ động tổ chức tiêm phòng cho trẻ em và phụ nữ mang thai theo kế hoạch chỉ tiêu của ngành y tế cấp trên giao, kết quả 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đủ các loại vác xin; 100% phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván.

2.3-                          Văn hóa - Thông tin - Thể thao, truyền thanh.

Các thôn trong xã đều có nhà văn hóa, được trang bị các thiết chế nhà văn hóa nhằm phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt của nhân dân.

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hàng năm gia đình văn hóa đạt trên 80%; làng văn hóa đạt từ 5 - 7 làng.

Đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo ngôi chính điện, nhà thờ mẫu và một số hạng mục chùa Hoa Dương, trùng tu tôn tạo đình Quảng Cư, đình thôn Táo, đang trùng tu Miếu Tuân Lộ.

Đài truyền thanh xã làm tốt việc tiếp sóng đài truyền thanh huyện.

2.5- Thực hiện chính sách xã hội - Lao động việc làm.

Hàng năm tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công trong 2 năm 2014 - 2015. Đề nghị Nhà nước phong tặng 01 và truy tặng 09 danh hiệu Bà mẹ Việt nam Anh hùng,

Đã vận động sửa chữa được 9 nhà tình nghĩa, xây dựng được 12 nhà “Đại đoàn kết 02 nhà “ Mái ấm tình thương” với tổng kinh phí của xã là 67 ừiệu đồng, vận động nhân dân ủng hộ quỹ “Ngàyngười nghèo” được 49.890.000đ, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 48. 857.000đ, quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam được 7.800.000đ, quỹ bảo trợ NTT và TEMC được 6.750.000đ. Quỹ mái ấm tình thương của Hội LHPN xã được 27.500.000đ. ủng hộ quỹ “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường sa” là 5.990.000đ.

Toàn xã hiện có 3640 người trong độ tuổi lao động, số lao động có việc làm thường xuyên là 2621 lao động.

3- Quốc phòng - an ninh:

3.1-  Công tác quân sự, quốc phòng.

Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phối hợp với Công an xã tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3.2-  Công tác an ninh

Làm tốt công tác phối hợp với MTTQ, các ban ngành đoàn thể tham gia bảo vệ ANTQ, đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự ATXH được thực hiện đồng bộ, phát huy được tác dụng tốt phong trào bảo vệ ANTQ.

Trong 5 năm (2010 – 2015) trên địa bàn xã xảy ra 72 vụ, trong đó đánh nhau 24 vụ, trộm cắp tài sản 19 vụ, cờ bạc 05 vụ, buôn bán ma túy 18 đối tượng, tai nạn giao thông 06 vụ, cướp giật 01 vụ. Công an xấ giải quyết 32 vụ, chuyển công an huyện giải quyết theo thẩm quyền 40 vụ, đưa đi cai nghiện ma túy 12 đối tượng.

3.3-  Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nai tố cáo của công dân.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là luật khiếu nại tố cáo để người dân biết và thực hiện đúng quy định trong công tác tiếp dân, tiếp nhận phân loại giải quyết đơn thư theo đúng trình tự thủ tục, không để tôn đọng kéo dài đơn thư của công dân. Đã tiếp nhận 47 đơn, trong đó chuyển cấp trên 06 đơn, đã giải quyết 41 đơn.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU TRONG THỜI GIAN TỚI:

1.              Phương hướng chung:

Phát huy cao độ nguồn lực sẵn có của địa phương như: đất đai, thị trường, lao động, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, sự phối hợp của các doanh nghiệp. Tập trung chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi, quan tâm phát triển giáo dục, VH - XH bảo vệ môi trường, giữ vững ANTT, xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh. Hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng xã Tuân Chính ngày càng giàu đẹp văn minh nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

2.              Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

Giá trị sản xuất đạt 324.820 triệu đồng; Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt từ 15 -16 %. Trong đó: Công nghiệp xây dựng tăng 17-18 %; Dịch vụ tăng 25- 26 %; Nông nghiệp - thủy sản tăng 3- 4%; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4100tấn/năm, bình quân lương thực 600kg/người/năm; Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng công nghiệp - xâỵ dựng 29,2%; Dịch vụ 43,2%; Nông nghiệp, thủy sản 27,6%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45 - 47triệu đồng/người; Giá trị sản xuất bình quân /ha canh tác từ 110 - 115 triệu đồng.

Các nhà trường giữ vững trường chuẩn Quốc gia và đến năm 2020 cả 03 trường đều đạt chuấn Quốc gia giai đoạn 2; Tỷ lệ sinh 1 %; Giải quyết việc làm giai đoạn 2015 - 2020 là 700 lao động (bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 140 lao động); Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm là 0,5%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; Cơ cấu lạo động đến 2020, công nghiệp dịch vụ chiếm 65%; số làng đạt văn hóa 7/7 thôn; số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa là trên 90%; Giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Xây dựng bãi rác thải 02 bãi; Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 100%; Tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

 Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt Trong sạch vững mạnh; số Đảng viên kêt nạp bình quân hàng năm là 7- 8 đảng viên; Tỷ lệ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tôt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; Tỷ lệ tổ chức Đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 80% trở lên.

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 24/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục