Thông tin cần biết

Thông báo lịch cắt điện từ ngày 12-17/8/2016 khu vực huyện Vĩnh Tường

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho những đợt nắng nóng sắp tới, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ tạm ngừng cấp điện một số khách hàng trên địa bàn khu vực huyện Vĩnh Tường để thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số đường dây, thời gian cụ thể như sau:

 

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 05h00÷06h00 ngày 12/8/2016, gồm các TBA: C.ty May Việt Thiên; C.ty 3-5; C.ty Hóa Mỹ Phẩm Châu Âu.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 15h00÷16h30 ngày 14/8/2016, gồm các TBA: C.ty May Việt Thiên; C.ty 3-5; C.ty Hóa Mỹ Phẩm Châu Âu.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 373 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 05h00÷16h30 các ngày 12, 13 và 14/8/2016, gồm các TBA: Nước sạch Tứ Trưng; Tự dùng 220KV (Vĩnh Tường 2); Phú Đa 3; Ngũ Kiên T2,T3; Thôn Thượng Ngũ Kiên; C.ty FLC TRAVEL; TT An Tường; Cam Giá T2,T3, Hoàng Xá; Hệ Trì; Khách Nhi; Khách Nhi 3; Hoàng Hệ; CS Cầu Vĩnh Thịnh 2; xã Minh Châu.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 05h00÷16h30 ngày 13/8/2016, gồm các TBA: Thượng Trưng T1,T5; Tân Cương T1,T2; xã Phú Thịnh.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 05h00÷16h30 ngày 13, 14, 15 và 16/8/2016, gồm các TBA: xã Tam Phúc; xã Tứ Trưng; Phú Đa 2; Trường THPT Đội Cấn; Xóm Dầu; Ngũ Kiên 4.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện 2 lần. Lần 1 từ 05h00÷16h30, lần 2 từ 16h00÷16h30 ngày 13, 14, 15 và 16/8/2016, gồm các TBA: Ngũ Kiên T1,T5,T6; Phú Đa 1; Duy Bình; Duy Bình 1; Xuân Chiểu; Xuân Chiểu 1; Hậu Lộc; Hậu Lộc 1; C.ty TNHH Trường Dương; Khách Nhi Xuôi.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 05h00÷16h30 ngày 14/8/2016, gồm các TBA: Thượng Trưng 4; Truyền Thanh T1,T2.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 05h00÷16h30 ngày 16/8/2016, gồm các TBA: Lý Nhân T1,T2,T3; Rèn Lý Nhân; Bàn Mạch T4,T5; Thôn Thượng 1; Phù Chính; Quảng Cư.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 473 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 05h00÷16h30 ngày 17/8/2016, gồm các TBA: Bơm Vĩnh Sơn; Vĩnh Sơn 1; Yên Nhiên; Vũ Xuân; Vũ Di 4; Tứ Kỳ 1; Yên Cát; Huyện Ủy; Đội Cấn; Huyện Lỵ; Ngã Tư Vũ Di; TT Thị Trấn VT; Nhật Tân; Truyền Thanh 3; Nước Sạch VT; Kho Bạc Vĩnh Tường; Đồng Bàn Than Ngoài; TT Dạy Nghề VT; xã Tam Phúc; Phú Đa 2; Trường THPT Đội Cấn; xã Tứ Trưng; Xóm Dầu; Ngũ Kiên T1, T4, T5, T6; Phú Đa 1, Duy Bình; Duy Bình 1; Xuân Chiểu; Xuân Chiểu 1; Hậu Lộc; Hậu Lộc 1; C.ty TNHH Trường Dương; Khách Nhi Xuôi.

- Khách hàng sử dụng điện trên đường dây 471 trạm 110kV Vĩnh Tường dự kiến mất điện từ 05h00÷16h30 ngày 17/8/2016, gồm các TBA: Vân Giang; Vân Giang 1; Vân Hà; Vân Hà 1; Bơm Đồng Rùa; Mộc Sông Hồng; Bích Chu 1; Thủ Độ; Kim Đê; CQT Kim Đê; Cam Giá 1; Bơm Liễu Trì 630KVA; Bơm Liễu Trì 2x180KVA; An Lão; An Lão 1; Vĩnh Thịnh 3; Liễu Trì; Thôn Liễu; CS Cầu Vĩnh Thịnh 1.

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 11/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục