PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp

 

1. Tên cơ quan: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Vĩnh Tường.
- Số điện thoại: 02113 700 464
- Địa chỉ email: 
ttptccn_vt@vinhphuc.gov.vn


2.  Giám đốc: Đàm Hữu Tuấn
- Số điện thoại: 0963.930.486
- Địa chỉ Email: 
TuanĐH@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành chung các công việc của cơ quan.


3. Phó giám đốc: Nghiêm Xuân Lâm
- Số điện thoại: 0936.334.778
- Địa chỉ Email: 
Lamnx@vinhphuc.gov.vn
 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc thuộc lĩnh vực hành chính của cơ quan.


4.  Phó giám đốc: Nguyễn Hồng Vương
- Số điện thoại: 0915.658.179
- Địa chỉ Email: 
Vuongnh@vinhphuc.gov.vn
 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật của cơ quan.


5. Họ tên, nhiệm vụ các đồng chí cán bộ, chuyên viên
*  Lê Minh Quang
- Số điện thoại: 0975798989
- Địa chỉ Email: 
quangLM@vinhphuc.gov.vn
 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc liên quan tới cụm công nghiệp.
*  Nguyễn Mạnh Hùng
- Số điện thoại: 01632565889
- Địa chỉ Email: 
HungNM3@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc liên quan tới Nhà máy nước sạch và làm thủ quỹ cơ quan.
*  Bùi Tuấn Long
- Số điện thoại: 0916840969
- Địa chỉ Email: 
LongBT2@vinhphuc.gov.vn
 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc liên quan tới lĩnh vực điện, nước.
*  Tô Thị Thúy Huyền
- Số điện thoại: 0976957798
- Địa chỉ Email: 
HuyenTTT2@vinhphuc.gov.vn
 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc liên quan tới lĩnh vực kế toán.

 

Ngày đăng: 26/07/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục