Thông tin cần biết

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH LỊCH CẮT ĐIỆN (Tuần 32/2015, từ 03/8 đến 09/8)

Bắt đầu

Kết thúc

Lý do

Tên đường dây, thiết bị

Phạm vi ảnh hưởng

9h00: 03/08/2015

10h00: 03/08/2015

Thay công tơ định kỳ

Bơm Cao Đại (TBA CĐại 4 cũ)

Xã Cao Đại

14h00: 03/08/2015

15h00: 03/08/2015

Thay công tơ đầu cực

CD trạm Hoà Loan 1

Xã Lũng Hòa

7h30: 03/08/2015

8h30: 03/08/2015

Thay công tơ TI đầu cực

CD trạm Cao Đại 1

Xã Cao Đại

10h30: 03/08/2015

11h30: 03/08/2015

Thay công tơ đầu cực

CD trạm Cao Đại 6

Xã Cao Đại

10h30: 04/08/2015

11h30: 04/08/2015

Thay công tơ định kỳ

Lộ A--- C.ty TNHH TM Sơn Trà

TT Thổ Tang

14h00: 04/08/2015

15h00: 04/08/2015

Thay công tơ định kỳ

CD trạm Công ty TNHH Đại Lợi

TT Thổ Tang

9h00: 04/08/2015

10h00: 04/08/2015

Thay công tơ định kỳ

CD C.ty Hoàng Thịnh

Xã Yên Lập

7h30: 04/08/2015

8h30: 04/08/2015

Thay công tơ đầu cực

Ga Bạch Hạc

Xã Việt Xuân

9h00: 05/08/2015

10h00: 05/08/2015

Thay công tơ định kỳ

Lộ A---CD trạm Yên Bình 4

Xã Kim Xá

7h30: 05/08/2015

8h30: 05/08/2015

Thay công tơ định kỳ

Cty Gạch Vĩnh Phúc

Xã Kim Xá

10h30: 05/08/2015

11h30: 05/08/2015

Thay công tơ định kỳ

CD trạm Yên Bình 3

Xã Yên Bình

14h00: 05/08/2015

15h00: 05/08/2015

Thay công tơ định kỳ

CD trạm Yên Bình 1

Xã Yên Bình

7h30: 06/08/2015

8h30: 06/08/2015

Thay công tơ định kỳ

CC trạm Nghĩa Hưng 4

Xã Nghĩa Hưng

9h00: 06/08/2015

10h00: 06/08/2015

Thay công tơ định kỳ

CC trạm Đại Đồng 4

Xã Đại Đồng

 

 

Theo Điện lực Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 03/08/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục