CÁC XÃ, THỊ TRẤN

XÃ LÝ NHÂN

 

 1. Đảng uỷ xã Lý Nhân, Số điện thoại:

* Bí thư: Bùi Thanh Bình

- Số điện thoại: ……………………………..

- Địa chỉ Email:BinhBT@vinhphuc.gov.vn;

- Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ, phụ trách chính quyền.

* Phó Bí thư: Nguyễn Xuân Toàn.

- Số điện thoại: 0968 558 088

- Địa chỉ Email:xuantoanlynha@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Các ban xây dựng Đảng.

 

2. HĐND xã Lý Nhân:

* Chủ tịch: Nguyễn Xuân Toàn.

- Số điện thoại: 0968 558 088

- Địa chỉ Email xuantoanlynha@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác giám sát chung.

* Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Tưởng.

- Số điện thoại: 0982 351 997

- Địa chỉ Email:……………………………..

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp kiểm tra giám sát.

 

3. UBND xã Lý Nhân, Số ĐT 0211.3838.870,

Địa chỉ Email: mail.xalynhan.gov.vn

* Chủ tịch: Trần Hùng Mạnh.

- Số điện thoại: 0912.892.394

- Địa chỉ Email:……………………………..

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện phát triển KT-XH.

* Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Vụ.

- Số điện thoại: 0984.356.267

- Địa chỉ Email:……………………………..

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Tư pháp, Văn hoá - XH.

 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

 

1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội

Xã Lý Nhân nằm ở phía Tây Bắc huyện Vĩnh Tường.

   - Phía Bắc giáp xã Phú Thịnh;

   - Phía Tây giáp xã Minh Châu-Ba Vì- Hà Nội

   - Phía Nam giáp xã An Tường;

   - Phía Đông giáp xã Thượng Trưng và Tuân Chính.

Diện tích đất tự nhiên của xã là 287,3 ha. Diện tích đất nông nghiệp là 173,44 ha chiếm 60,4%. Diện tích đất phi nông nghiệp là 113,88 ha chiếm 39,6%.

Dân số toàn xã tính đến 31/12/2017 là 5.420 người với 1.650 hộ gia đình, mật độ bình quân 1.801người/km2. Lao động trong độ tuổi có trên 2.600 người. Toàn xã có 3 thôn Bàn Mạch, Vân Giang và Văn Hà với 03 làng nghề truyền thống: 01 làng nghề Rèn; 02 làng nghề Mộc.

2. Thuận lợi- khó khăn:

a. Thuận lợi:

Được sự chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo Huyện uỷ- HĐND-UBND huyện Vĩnh Tường, đội ngũ BCH đoàn kết thống nhất cao, đảng viên trong đảng bộ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu. Nghiêm túc thực hiện Điều lệ, quy chế hoạt động trong đảng. Nhân dân địa phương thực hiện tương đối tốt các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương Người dân cần cù chịu khó, phát huy nghề truyền thống là Rèn và Mộc đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho đại bộ phận nhân dân, góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế địa phương .

   - Xã  Lý Nhân có hệ thống đường giao thông liên xã 1,8 km và hệ thống đường giao thông liên thôn trong xã dài 5,5 km ; gần trung tâm huyện, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho dịch vụ phát triển như giao thông vận tải, giao thương buôn bán, ...

- Điều kiện khí hậu và nguồn tài nguyên thiên nhiên của xã thuận lợi cho trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình;

- Xã có 2 nghề truyền thống Rèn và Mộc thuận lợi cho phát triển Tiểu thủ công nghiệp của phương.

- Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện đã phần nào đáp ứng được sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đời sống dân cư;

- Công tác giáo dục, y tế đã được quan tâm đúng mức nên đáp ứng được nhu cầu học tập cũng như khám, chữa bệnh cho nhân dân;

- Lực lượng lao động trẻ dồi dào là yếu tố quan trọng cho quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông thôn, đặc biệt phát triển nghề truyền thống Rèn và  Mộc của địa phương.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã, thôn năng động, nhiệt huyết, được nhân dân tín nhiệm tin tưởng, là điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

b- Khó kkăn :

Tác động mặt trái của cơ chế thị trường, đầu ra cho sản phẩm Rèn và Mộc còn gặp nhiều khó khăn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng còn chậm.

- Ngành nghề chính của địa phương là sản xuất Tiểu thủ công nghiệp nhưng hiện nay vấn đề vốn để đầu tư và vấn đề mặt bằng sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu.

- Thương mại, dịch vụ   chưa được mở rộng nhiều theo quy mô lớn.

- Một số ít cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa hiểu sâu, chưa nhận thức hết một số chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đăc biệt trong công tác thu hồi đất- giải phóng mặt.

3. Một số thành tựu trong phát triển kinh tế- xã hội:

   Kinh tế - xã hội luôn được Đảng bộ quan tâm, chú trọng, đang trên đà phát triển tốt:

-                  Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 8-10 %

-                  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CN-TM- DV( Công nghiệp chiếm 60%-70%; TM-DV chiếm 15%-20% còn lại là Nông  nghiệp)

-                  Thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm năm 2017 đạt: 37,6 triệu/ người/ năm.

Năm 2015 đã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới, đánh dấu mốc son quan trọng tạo đà phát triển kinh tế- xã hội bền vững và đồng bộ.

4. Phương hướng mục tiêu trong thời gian tới:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế  đạt : 8,5- 10%.

- Tiểu thủ công nghiệp:  chiếm 70%-75 % tổng thu nhập.

- Thương mại, dịch vụ, khác 15%-20 % tổng thu nhập.

- Nông nghiệp, chăn nuôi chiếm 10 %-15% tổng thu nhập.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 phấn đấu đạt 40 triệu/người/năm.

Lý Nhân, ngày 17 tháng 5 năm 2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục