Giới thiệu các tổ chức

Xã Vân Xuân

1. Đảng ủy xã Vân Xuân: Số điện thoại: 0211 3785261

* Bí thư: Trần Quốc Toản  - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0979366804

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách:

* Phó bí thư: Nguyễn Văn Long - Thường trực đảng ủy

- Số điện thoại: 0974703871

- Địa chỉ Email: nlong038@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

 

2. HĐND xã Vân Xuân

Các phó chủ tịch: Lê Thị Lan - Phó Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0983999783

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách:

 

3. UBND xã Vân Xuân: Số điện thoại: 0211 3839236

Chủ tịch: Lê Văn Bảy - Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0978621337

- Địa chỉ Email: bayvanxuan@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

* Phó chủ tịch: Trần Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0985568235

- Địa chỉ Email:

 

- Lĩnh vực phụ trách:

 

 

 

Ngày đăng: 04/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục