CO QUAN TO CHUC KHAC

Bảo hiểm xã hội

1.Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường

-Số điện thoại cố định: 02113839413

-Địa chỉ mail công vụ: bhxhvinhtuong@gmail.com

-Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và nhân dân trong toàn huyện.

2.Họ tên, chức danh đ/c cấp trưởng

-Số điện thoại: 

-Địa chỉ Email: 

-Lĩnh vực phụ trách: phụ trách trực tiếp công tác : Kế toán- tài chính, chế độ chính sách BHXH, giám định kCB BHYT,cấp sổ, kiểm tra, đơn thư khiếu nại, thi đua khen thưởng, phòng chống tham nhũng , tổ chức cán bộ.

3. Họ tên, chức danh đ/c cấp phó: Nguyễn Tiến Việt

-Số điên thoại: 0912054322

-Địa chỉ Email: Nguyentienviet@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách trực tiếp công tác: thu BHXH, BHYT, BH tự nguyện, tiếp nhận hồ sơ 1 của, văn thư hành chính.

4. Họ tên, chức danh đ/c cấp phó: Phạm Công Độ

-Số điên thoại: 0855.748.888

-Địa chỉ Email: 

 -Lĩnh vực phụ trách: 

5. Họ tên, đồng chí cán bộ chuyên viên: Nguyễn Thị Tuyên

-Số điện thoại: 0977414606

-Địa chỉ Email: tuyentunguyen@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp thu BHXH, BHYT

6. Họ tên, đồng chí cán bộ chuyên viên: Lê Đại Dương

-Số điện thoại: 0984095220

-Địa chỉ Email: lduongcntt@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: Thu BHXH, BHYT, BHTN, công nghệ thông tin.

7. Họ tên, đồng chí cán bộ chuyên viên:Bạch Long Quân

-Số điện thoại: 0948034868

-Địa chỉ Email: Kenbach2784@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách:Thu BHYT hộ gia đình.

8. Họ tên, đồng chí cán bộ chuyên viên: Lê Thanh Tùng

-Số điện thoại: 0965393568

-Địa chỉ Email: thanhtungvp93@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: thu BHYT học sinh, BHXH tự nguyện.

9. Họ tên, đồng chí cán bộ chuyên viên:Trần công Hoàng

-Số điện thoại: 0888284999

-Địa chỉ Email: hoangbhxhvp@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

10. Họ tên, đồng chí cán bộ chuyên viên: Đỗ Thị Ngọc Lan

-Số điện thoại: 0982338961

-Địa chỉ Email: Ngoclan.bhvt@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: Tiếp nhận và quản lý hồ sơ

11. Họ tên, đồng chí cán bộ chuyên viên: Trần Thị Thủy

-Số điện thoại: 0977558298

-Địa chỉ Email: tranthuy1107@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: Tiếp nhận và quản lý hồ sơ

12. Họ tên, đồng chí cán bộ chuyên viên: Mầu Thu Hồng

-Số điện thoại: 0975641319

-Địa chỉ Email: Hongbhxhvt@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: Giám định BHYT.

13. Họ tên, đồng chí cán bộ chuyên viên: Ngô Thị Loan Thương

-Số điện thoại: 0977878304

-Địa chỉ Email: thuong80bhxh@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: Kế toán trưởng

14. Họ tên, đồng chí cán bộ chuyên viên: Nguyễn Thị Hường

-Số điện thoại: 0947846648

-Địa chỉ Email: sothebhxhvt@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách:  cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, kế toán viên

14. Họ tên đồng chí cán bộ chuyên viên: Đỗ Thị Thanh Huyền

-Số điện thoại: 0915633555

-Địa chỉ Email: thanhhuyenvp2009@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: Giải quyết chế độ BHXH, kiểm tra, tiếp công dân, thủ quỹ.

 

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục