PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Phòng Tư pháp

 

 

1. Tên cơ quan: PHÒNG TƯ PHÁP

- Số điện thoại cố định: 0211.3839650

 - Địa chỉ mail công vụ: tuphap_vt@vinhphuc.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng LÊ VĂN MINH

- Số điện thoại: 0981.469.567

- Địa chỉ mail công vụ: minhlv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:  công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật

3. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:

1- Họ và tên: NGÔ THỊ KIM THOA

- Số điện thoại: 0973.764.586

- Địa chỉ mail công vụ: thoantk@vinhphuc.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, hộ tịch, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính, văn thư.

2- Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG

- Số điện thoại: 090969.255.123

- Địa chỉ mail công vụ: hongnt@vinhphuc.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Tuyên truyền phổ biến GDPL, hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, chứng thực,  bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kế toán.

Ngày đăng: 06/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục