Thông tin cần biết

Thông báo dự kiến lịch cắt điện tuần 12/2015

Bắt đầu

Kết thúc

Nội dung / Lý do

Tên đường dây, thiết bị

Phạm vi ảnh hưởng

7h30 : 17/03/2015

11h30 : 17/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD Trạm Ngũ kiên 4

Xã Ngũ Kiên

7h30 : 17/03/2015

9h0 : 17/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CC Trạm Nghĩa Hưng 1

Xã Nghĩa Hưng.

 

7h50 : 17/03/2015

9h50 : 17/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD trạm trại giống lúa Vũ Di

Trại giống lúa Vũ Di

9h10 : 17/03/2015

10h40 : 17/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CC trạm Nghĩa Hưng 2

Xã Nghĩa Hưng. Thổ Tang

10h50 : 17/03/2015

12h20 : 17/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD Trạm Yên Bình 1

Xã Yên Binh

10h0 : 17/03/2015

12h0 : 17/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CC trung tâm VT

Thị trấn Vĩnh Tường.

11h10 : 17/03/2015

17h10 : 17/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CC Đội Cấn

Thị trấn Vĩnh Tường. Xã An Tường

13h0 : 17/03/2015

15h0 : 17/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CC huyện lỵ

Thị trấn Vĩnh Tường

13h30 : 17/03/2015

15h0 : 17/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD trạm Hoàng Tân

Xã Kim Xá

15h10 : 17/03/2015

16h40 : 17/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

Hoàng Thượng

Xã Kim Xá.

7h30 : 18/03/2015

9h0 : 18/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CC trạm Nghĩa Hưng 3

Xa Nghĩa Hưng

7h50 : 18/03/2015

9h50 : 18/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CC truyền thanh 2

Thị trấn Vĩnh Tường,Thị Trấn Thổ Tang

9h30 : 18/03/2015

11h30 : 18/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD trạm Chấn Hưng 4

Xã Chấn Hưng

10h30 : 18/03/2015

12h0 : 18/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD Trạm Thượng Trưng 3

Xã Thượng Trưng

13h0 : 18/03/2015

15h0 : 18/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD thôn Thượng 1

Xã Tuân Chính

15h10 : 18/03/2015

17h10 : 18/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD trạm Tân Lập 4

Xã Tuân Chính

13h30 : 18/03/2015

15h0 : 18/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD Trạm Chấn Hưng 1

Xã Chấn Hưng

15h30 : 18/03/2015

17h0 : 18/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD Tram Chấn Hưng 3

Xã Chấn Hưng

7h30 : 19/03/2015

9h0 : 19/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA. Thay công tơ, TI đấu cực MBA

CD Tram Việt Xuân 2 (250)

Xã Việt Xuân

7h50 : 19/03/2015

9h50 : 19/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD trạm Phú Thịnh 3

Xã Phú Thịnh

9h30 : 19/03/2015

11h0 : 19/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA. Thay công tơ, TI đấu cực MBA

CD trạm Yên Lập 4

Xã Yên Lập

10h0 : 19/03/2015

12h0 : 19/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA. Thay công to, TI đấu cực MBA

CD trạm Tuân Chính 2

Xã Tuân Chính

13h0 : 19/03/2015

15h0 : 19/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA. Thay công tơ, TI đấu cực MBA

CD trạm Tam Phúc 3

Xã Tam Phúc

13h30 : 19/03/2015

15h0 : 19/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA. Thay công to, TI đấu cực MBA

CD Tram Yên Lập 2

Xã Yên Lập

15h30 : 19/03/2015

17h0 : 19/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA. Thay công tơ, TI đấu cực MBA

CD Tram Yên Lập 1

Xã Yên Lập.

15h10 : 19/03/2015

17h10 : 19/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA. Thay công tơ, TI đấu cực MBA

CC Nhật Tân

Thị Trấn Vĩnh Tường.

7h30 : 20/03/2015

9h0 : 20/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD Trạm Tân Tiến 1

Xã Tân Tiến

7h50 : 20/03/2015

9h50 : 20/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD Trạm Phú Đa 3

Xã Phú Đa.

10h0 : 20/03/2015

12h0 : 20/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA. Thay công tơ, TI đấu cực MBA

CD trạm Trường PTTH Đội Cấn

Trường THPT Đội Cấn

13h30 : 20/03/2015

15h0 : 20/03/2015

Bổ sung đầu MBA, thí nghiệm định kỳ MBA

CD Tram Thổ Tang 2

Thổ Tang.

 

15h30 : 20/03/2015

17h0 : 20/03/2015

Thí nghiệm định kỳ MBA

CD Tram Cao Đại 2

Xã Cao Đại

 

 

Theo Điện lực Vĩnh Phúc
 


 

Ngày đăng: 17/03/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục