CO QUAN TO CHUC KHAC

Hội người mù

1. Tên cơ quan: Hội Người mù huyện Vĩnh Tường.

- Số điện thoại: 01685.165.826

- Địa chỉ mail: Hoinguoimuvtvp@gmail.com

2. Họ và tên chức danh Chủ tịch hội: Lương Mạnh Toàn

- Số điện thoại: 01685165826

- Địa chỉ mail công vụ: Hoinguoimuvtvp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung toàn bộ các hoạt động của hội

3. Họ tên, chức danh các đồng chí cấp phó: Văn Đăng Cường

- Số điện thoại: 0972.553.499

- Địa chỉ mail công vụ:

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục, lao động sản xuất và chăm sóc đời sống hội viên.

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục