Tin kinh tế

Thông báo dự kiến lịch cắt điện trên địa bàn huyện Vĩnh Tường từ 02/02 đến 05/02/2015

Bắt đầu

Kết thúc

Nội dung / Lý do

Tên đường dây, thiết bị

Phạm vi ảnh hưởng

9h30: 02/02/2015

11h00: 02/02/2015

Bổ sung dầu MBA

CD trạm Ngũ Kiên 6

Xã Ngũ Kiên

13h0: 02/02/2015

14h30: 02/02/2015

Bổ sung dầu MBA

CD Trạm Thổ Tang 5

Thị Trấn Thổ Tang

15h00: 02/02/2015

16h30: 02/02/2015

Thay công tơ định kỳ: Thay công tơ đầu cực MBA

TBA Cty TNHH MTV Đầu Tư BĐS Phúc Sơn

CTy TNHH MTV Đầu Tư BĐS Phúc Sơn

7h30: 02/02/2015

9h00: 02/02/2015

Bổ sung dầu MBA

CD Trạm Xuân chiểu

Xã Vĩnh Ninh

7h30: 04/02/2015

9h00: 04/02/2015

Thay công tơ định kỳ: Thay công tơ , TI đầu cực MBA

CD trạm Tuân chính 2

Xã Tuân Chính

9h30: 04/02/2015

11h00: 04/02/2015

Thay công tơ định kỳ: Thay công tơ, TI đầu cực MBA

CD Trạm Thượng Trưng 3

Xã Thượng Trưng

13h00: 04/02/2015

14h30: 04/02/2015

Thay công tơ định kỳ: Thay công tơ, TI đầu cực MBA

CD Trạm Thượng Trưng 4

Xã Thượng Trưng

15h00: 04/02/2015

16h30: 04/02/2015

Thay công tơ định kỳ: Thay công tơ,TI đầu cực MBA

CD trạm phú thịnh 3

Xã Phú Thịnh

7h30: 05/02/2015

16h00: 05/02/2015

Sửa chữa thường xuyên: Nâng công suất MBA lên 320kVA

CD Trạm Phú Đa 3

Xã Phú Đa

Ngày đăng: 03/02/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục