Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về xã Vĩnh Sơn

 

1. Đảng ủy xã (thị trấn) xã Vĩnh Sơn- Số điện thoại 02113 3838577 điạ chỉ Fmail

* Họ và tên đ.c bí thư Đảng ủy:

- Họ tên, chức danh:  Hạ Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại: 0979821934

- Địa chỉ Email: havanthanh1966@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND

* Họ và tên thường vụ Đảng ủy:

- Họ và tên, chức danh : Phùng Quốc Tuấn

- Số điện thoại: 0982671230

- Địa chỉ Email: Vpthongkevinhson@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Thường vụ Đảng ủy- TTĐ

 

2. HĐND xã (thị trấn) xã Vĩnh Sơn - Số điện thoại 02113 3838577 điạ chỉ Fmail

* Họ và tên đ.c Chủ tịch

- Họ và tên chức danh: Hạ Văn Thanh

- Số điện thoại: 0979821934

- Địa chỉ Email: havanthanh1966@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chủ tịch HĐND

* Họ và tên đ.c Phó chủ tịch:

- Họ và tên, chức danh : Hạ Văn Trị

- Số điện thoại: 0966912464

- Địa chỉ Email: vantri110979@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phó chủ tịch HĐND

 

3. HĐND xã (thị trấn) xã Vĩnh Sơn - Số điện thoại 02113 3838577 điạ chỉ Fmail

* Họ và tên đ.c Chủ tịch

- Họ và tên chức danh: Nguyễn Tiến Dũng

- Số điện thoại: 0981406973

- Địa chỉ Email: dungdanguyvinnhson@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chủ tịch UBND

* Họ và tên đ.c Phó chủ tịch:

- Họ và tên, chức danh : Hạ Văn Hùng

- Số điện thoại: 0961442582

- Địa chỉ Email: hunghdvs@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phó chủ tịch UBND

 

 

 

                      BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Đặc điểm tình hình:

- Địa điểm trụ sở: xã Vĩnh Sơn – huyện Vĩnh Tường

- Điên thoại: 0211.3838577

- Quá trình thành lập và phát triển:

Trong suất chiều dài gắn với lịch sử dân tộc, xã Vĩnh Sơn đã nhiều lần thay đổi tên gọi, địa giới hành chính. Vùng đất Vĩnh Sơn xưa còn gọi là Sơn Tang. Thời bắc thuộc, Sơn Tang thuộc đất Mê Linh. Thời nhà Trần, Sơn Tang thuộc lộ Tam Đài. Thời thuộc Minh, đất Sơn Tang thuộc châu Tam Đài, lộ Đông Đô. Thời nhà Lê, vùng đất Sơn Tang thuộc Phong Châu, phủ Tam Đài, trấn Sơn Tây. Thời nhà Nguyễn, phủ Tam Đài đổi thành phủ Tam Đa, Năm Minh Mạng thứ ba (1822), phủ Tam Đa đổi thành Phủ Vĩnh Tường, tỉnh Sơn Tây, Sơn Tang thuộc phủ Vĩnh Tường.

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Quốc Hội và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra chủ trương các tỉnh đều xóa bỏ cấp tổng, đồng thời các làng, xã nhỏ hợp nhất thành xã lớn, bỏ tên phủ gọi tên huyện, ngày 15/6/1946 xã Sơn Tang và xã Phương Viên hợp nhất thành xã Đức Thắng, ngày 05/5/1955 cấp trên cho tách Thổ Tang  với xã Phương Viên thành xã Thái Học; Sơn Tang Tách ra thành xã Vĩnh Sơn. Tên xã Vĩnh Sơn được giữ nguyên cho đến ngày nay.

Xã Vĩnh Sơn là một xã nằm ở trung tâm huyện Vĩnh Tường với diện tích tự nhiên là 327,34 ha, dân số 6.152 nhân khẩu, sinh sống trong 1.395 hộ.xã Vĩnh Sơn giáp với các xã, phía Đông giáp với xã Bình Dương, phía Nam giáp với xã Vũ Di, phía tây giáp với  xã Thượng Trương, phía Bắc giáp với 2 xã Tân Tiến và xã Đại Đồng. Xã được chia thành 05 thôn. Đảng bộ có 191 đồng chí đảng viên, sinh hoạt trong 8 chi bộ, gồm 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, nhân dân Vĩnh Sơn sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, ngoài ra còn có nghề truyền thống chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ rắn, đây là Làng nghề truyền thống đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân, những năm gần đây nghề chăn nuôi rắn phát triển mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, số hộ giàu tăng lên số hộ nghèo ngày một giảm đi. Trên địa bàn xã có 01 quần thể Di tích lịch sử Đình - Chùa được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2000, có 01 nhà thờ Thiên chúa giáo với 18 hộ giáo dân = 94 nhân khẩu.

Cơ cấu tổ chức cán bộ xã được biên chế 19 cán bộ trong định biên (10 cán bộ và 9 công chức, trình độ của cán bộ đều được đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo cho lãnh đạo điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ, năm 2016 chính quyền đạt Chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thực hiện nghị quyết của Đảng, chính quyền các cấp trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, Đảng bộ xã Vĩnh Sơn đã lãnh đạo nhân dân trong xã thực hiện tốt các chủ trương đó là: giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 35,9 triệu đồng/người/năm, không có hộ đói, hộ nghèo giảm còn 2.65 % theo tiêu chí NTM, cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp phát triển VHXH như: điện, đường, trường, trạm đã được xây dựng đạt các tiêu chí và đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, các thiết chế văn hóa xã, thôn đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

  Xã Vĩnh Sơn là một trong những xã có điều kiện khá thuận lợi trong phát triển kinh tế văn hoá, xã hội. Bởi vậy, khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước phát động cả nước xây dựng mô hình Nông thôn mới, xã Vĩnh Sơn là một trong các xã thực hiện đi đầu của Huyện Vĩnh Tường về “Xây dựng nông thôn mới”.

  Cùng với việc xây dựng Nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Vĩnh Sơn tiếp tục được phát huy. Các danh hiệu Gia đình văn hoá, thôn văn hoá, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá tiếp tục được nâng cao góp phần xây dựng và phát huy các tiêu chí Nông thôn mới tại xã Vĩnh Sơn.

  Thực hiện các nội dung của “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn” theo Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch. Kết quả năm 2017  xã Vĩnh Sơn đạt được trên các lĩnh vực như sau:

* Những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng hiện nay.

Năm 2017 UBND xã Vĩnh Sơn  thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; QP-AN trong điều kiện thời tiết diễn biến thuận lợi (những tháng đầu năm không xẩy ra rét đậm, rét hại) do đó cây trồng vụ chiêm xuân phát triển tốt. Sản phẩm làng nghề  như rắn thương phẩm, trứng rắn đầu vụ được giá đã tạo tâm lý tốt và thu nhập cao cho các hộ chăn nuôi rắn. Các nguồn vốn vay cho  đầu tư sản xuất, chăn nuôi, phát triển nghề của nhân dân được tạo điều kiện. Tuy nhiên những tháng giữa và cuối năm thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều, tình trạng ngập úng diễn ra, cây trồng vụ Mùa và vụ Đông phát triển kém, dịch bệnh có nguy cơ tiềm ẩn trên đàn gia súc, gia cầm; giá thành đầu ra của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, chưa có chiều hướng tăng trở lại. Song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ cùng với sự phối kết hợp của MTTQ và các ban ngành đoàn thể, sự cố gắng lỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Vĩnh Sơn vẫn giữ được ổn định và phát triển. Kết quả đạt được ở từng lĩnh vực cụ thể như sau:

( Dân số tính đến 31/12/ 2017 là 6.152 người với 1.395  hộ )

        Tổng giá trị thu nhập ước đạt 220,8 tỷ đồng = 94,1 % KH  = 108,1 % cùng kỳ.

 * Trong đó: - Nông nghiệp:          60,7 tỷ đồng = 69,4 % KH  = 83,4 % cùng kỳ      

                                 + Trồng trọt: 17,7 tỷ đồng = 84,3 % KH    =  104,7 % cùng kỳ

                                 + Chăn nuôi : 43,0 tỷ đồng = 64,7% KH   =  76,9%  cùng kỳ

                      - TM Dịch vụ:         160,1 tỷ đồng = 108,8 % KH  = 121,9 % cùng kỳ

                      - Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,97 Triệu đồng/người/năm, bằng  107,2 % cùng kỳ = 93,0 % KH.

                      - Tốc độ tăng trưởng kinh tế  8,1% so với năm 2016

 

        

 

A- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN TỪNG LĨNH VỰC NHƯ SAU:

I- LĨNH VỰC KINH TẾ

1/ Về kinh tế:

a/Trong sản xuất nông nghiệp:

a.1 Trồng trọt :

*Tổng diện tích gieo trồng cả năm: 493,24 ha = 93,7% so với kế hoạch và = 97,0% so với cùng kỳ:

- Lúa: 344,0 ha  = 93,9% kế hoạch và = 95,6 % so với cùng kỳ .

- Lạc:     3,0 ha  =  11,8% kế hoach và  = 37,0 %  so với cùng kỳ .

- Ngô:  40,0 ha  = 69,0% kế hoạch và = 74,1%  so với cùng kỳ .

- Đậu tương: 2,1 ha =  85% kế hoạch và = 350 %  so với cùng kỳ .

- Bí đỏ : 6,5 ha  = 5,2% kế hoạch và = 81,3%  so với cùng kỳ .

- Rau đậu, cỏ voi:  62,7 ha = 80,9% kế hoạch và = 84,0 % so với cùng kỳ .

              Hệ số sử dụng đất 2,3 lần ( giảm 0,11 lần so với cùng kỳ)

* Năng suất bình quân:

- Lúa chiêm xuân: 66,6 tạ/ha = 100,9% kế hoạch và = 98,2 % so với cùng kỳ

- Lúa mùa: 48,6 tạ/ha = 88,4% kế hoạch và = 100,0 %  so với cùng kỳ .

- Cây lạc :  26,4 tạ/ha =  103,5% kế hoạch và = 103,5 % so với cùng kỳ .

- Cây ngô: 56,9 tạ/ha  = 98,1% kế hoạch và =  95,3 % so với cùng kỳ

- Cây đậu tương : 16,0 tạ/ha = 95,2 % so với cùng kỳ

- Rau đậu, cỏ voi ước tính giá trị sản xuất đạt: 130 triệu đồng/ha = 86,7% kế hoạch và = 104% so với cùng kỳ.

              Tổng sản lượng quy thóc đạt 2.080 tấn (giảm 23,6 tấn so với năm 2016)

       *Giá trị thu nhập từ trồng trọt ước đạt 17,7 tỷ đồng = 104,7% so với cùng kỳ

   a.2 Chăn nuôi:

   - Năm 2017 thời tiết diễn biến thuận lợi cho chăn nuôi, do không có rét đậm, rét hại và nắng nóng kéo dài, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, trong năm đã tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, phòng bệnh dại cho đàn chó và phun thuốc khử trùng tiêu độc 02 đợt cho 100% số hộ trên địa bàn xã, từ đó dịch bệnh đã không xảy ra trên địa bàn.

- Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ trong chăn nuôi, song giá thành đầu ra sản phẩm chăn nuôi xuống thấp đặc biệt là giá lợn thịt, lợn giống, trâu, bò... gây thua lỗ cho hộ chăn nuôi gia súc.

- Nghề chăn nuôi Rắn truyền thống: Trong năm sản phẩm làng nghề có khởi sắc, trứng rắn được giá, giá rắn thương phẩm tăng ở những tháng giữa năm tạo thu nhập và tâm lý ổn định cho người chăn nuôi rắn, tuy nhiên còn gặp khó khăn do phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc. Trong năm phối hợp với chi cục nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc mở lớp truyền nghề chăn nuôi rắn cho 68 hội viên làng nghề tham gia. Phối hợp sở khoa học công nghệ Vĩnh phúc tổ chức hội thảo cấp Quốc gia về giá trị y dược từ con rắn và các sản phẩm làng nghề rắn.

*Tổng đàn GS, GC tính đến thời điểm 01/10/2017:

-              Tổng đàn trâu, bò: 289 giảm 61 con so với cùng kỳ

Trong đó: + Trâu: 46 con giảm 24 con so với cùng kỳ

  + : 202 con giảm 48 con so với cùng kỳ

              + Nghé: 40 con tăng 11 con so với cùng kỳ

-              Đàn lợn : 4.835 con giảm  1.695 con so với cùng kỳ

Trong đó: + Lợn nái, đực giống: 1.235 con giảm 173 con so với cùng kỳ

  + Lợn bột: 1.800 con giảm 1.150 con so vơi cùng kỳ

  + Lợn con: 1.800 con giảm 272 con so với cùng kỳ

-              Đàn gia cầm :11.455 con giảm 2.150 con so với cùng kỳ

Trong đó:  + Gà: 4.780 con  giảm 3.139 con so với cùng kỳ

               + Vịt: 6675 con  tăng  989 con so với cùng kỳ

-              Đàn chim cút: 130. 000 con giảm 37.750 con so với cùng kỳ

- Chăn nuôi cá có 51 hộ

* Thu nhập từ chăn nuôi lợn: ước đạt 28,2 tỷ đồng, chi phí sản xuất 46,7 tỷ đồng. Giá trị thu nhập từ chăn nuôi (– 18,5 tỷ đồng)

* Thu nhập từ chăn nuôi khác:  Giá tri thu nhập ước đạt: 03 tỷ đồng

Chăn nuôi rắn có khoảng 700 hộ chăn nuôi, các hộ đều chăn nuôi rắn sinh sản.  Tổng số rắn thương phẩm xuất bán ước đạt 60 tấn; số trứng xuất bán ước đạt 1.300.000 quả. Tổng thu nhập từ chăn nuôi rắn ước đạt 95,0 tỷ đồng.

 *Giá trị chăn nuôi rắn ước đạt 58,5 tỷ đồng.

* Tổng giá trị từ chăn nuôi  ước đạt: 43 tỷ đồng

*Tổng giá trị từ trồng trọt, chăn nuôi ước đạt: 60,7 tỷ đồng

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục