CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Giới thiệu về xã Vĩnh Sơn

 

1. Đảng uỷ xã Vĩnh Sơn

Số điện thoại cố định: Không;  Địa chỉ mail công vụ:  Chưa có

 * Họ tên đ.c Bí thư Đảng ủy:

- Họ  và tên: Nguyễn Công Khai  ; chức danh: Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại: 0915 576 058

- Địa chỉ mail công vụ: Chưa có

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng bộ xã Vĩnh Sơn

* Họ và tên đ.c  ỦY viên BTV- Thường trực Đảng ủy:

- Họ tên chức danh: Phùng Quốc Tuấn

- Số điện thoại: 0982 671 230

- Địa chỉ mail công vụ: Chưa có

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Đảng ủy

2. HĐND xã Vĩnh Sơn Số điện thoại :  Không; Địa chỉ mail công vụ: Chưa có

 * Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ và tên: Phùng Quôc Tuấn;  chức danh: Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0982 671 230

- Địa chỉ mail công vụ: Chưa có

- Lĩnh vực phụ trách: HĐND

* Họ và tên các đ.c  Phó Chủ tịch:

- Họ tên tên: Hạ Văn Trị;  chức danh: Phó Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0966 912 464

- Địa chỉ mailcông vụ: Chưa có

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực HĐND

3. UBND xã Vĩnh Sơn  Số điện thoại 0211 3 838 577; Địa chỉ mail công vụ: vinhson

* Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ và tên: Hạ Văn Thanh;  chức danh: Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0979 821 934

- Địa chỉ mail công vụ: ThanhHV

- Lĩnh vực phụ trách: UBND

* Họ và tên các đ.c Phó Chủ tịch:

- Họ và tên: Hạ Văn Hùng;  chức danh: Phó Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0961 442 582

- Địa chỉ mail công vụ: Hunghv4

 

- Lĩnh vực phụ trách:  UBND

  

                     

 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ XÃ VĨNH SƠN

 

1- Đặc điểm tình hình vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, dân số; cơ quan, đơn vị:

Vĩnh Sơn là xã nằm gần trung tâm huyện Vĩnh Tường, phía Đông giáp xã Bình Dương, phía Tây giáp thị trấn Thổ Tang, phía Nam giáp xã Vũ Di và Thượng Trưng, phía Bắc giáp xã Đại Đồng và Tân Tiến; xã có diện tích đất tự nhiên là: 327,34 ha, địa giới dân cư tập trung, thôn nối liền thôn, xã có 05 thôn, toàn xã có 1.414 hộ = 6.424 nhân khẩu, xã có 01 Đình, 01 Chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia, có 01 nhà thờ đạo Thiên chúa giáo, với 19 hộ theo đạo = 119 nhân khẩu, nhân dân trong xã Lương, Giáo sống hoà thuận, đoàn kết; xã có 03 trường học ở các bậc học Mầm non,Tiểu học và THCS; có 01 trạm y tế; cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển và an sinh xã hội;  năm 2017 xã được công nhận đạt Nông thôn mới. Trong sản xuất nông nghiệp Vĩnh Sơn là đơn vị có trình độ thâm canh cao của huyện Vĩnh Tường; về chăn nuôi với thế mạnh là xã có làng nghề truyền thống chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ rắn; Xã có 700 hộ nuôi rắn sinh sản đã góp phần giải quyết việc làm tại xã, tăng giá trị thu nhập cho nhân dân, nhiều hộ đã trở lên giàu, đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

2 - Thuận lợi, khó khăn của địa phương; của đơn vị:

a, Thuận lợi:

Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân luôn đoàn kết, thi đua thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; các chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm xã đều hoàn thành tốt; xã có làng nghề rắn truyền thồng, chuyên chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ rắn, thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động trong xã; thu nhập của người dân trong xã luôn ở mức khá.

b, Khó khăn:

Xã Vĩnh Sơn là địa phương rất hạn chế về nguồn thu; mọi hoạt động của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân đều dựa  chủ yếu vào nguồn trợ cấp của ngân sách cấp trên.

 

3- Truyền thống địa phương; đơn vị:

Luôn đoàn kết thi đua thực hiện  hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; hàng năm: Đảng, chính quyền đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, năm 2017 đạt danh hiệu: Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Chính quyền cơ sở vững mạnh.

 

4- Những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; trong công tác giáo dục hiện nay (tính trong 5 năm qua)

a, Trong phát triển kinh tế:

Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 từ 29,16 triệu đồng/ người /năm, đến 46,92 triệu đồng/người/năm, năm 2019.

 b, Văn hóa  – Xã hội:

Các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ phát triển VHXH được quan tâm đầu tư, nhiều loại hình câu lạc bộ như: Văn hóa văn nghệ, bong truyền hơi, bóng truyền da, xe đạp, sinh vật cảnh… được thành lâp; đời sống vật chất và tinh thần của nhân nhân được nâng lên rõ rệt.

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; trên địa bàn chưa có đạo lạ hoạt động.

Cơ sở vật chất trạm y tế được quan tâm đầu tư, đã đạt chuẩn quôc gia, cán bộ trạm Y tế và Y tế thôn bản nhiệt tình trách nhiệm, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 Cơ sở vật chất của 03 nhà trường được chú trọng đầu tư, các trường đều đạt tiêu chí chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao hàng năm có từ 25-35 cháu đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng; tỷ lệ học sinh tham gia các kỳ thi từ cấp huyện trở lên ngày càng cao; đặc biệt có học sinh đạt huy chương vàng môn văn hóa cấp Quốc gia.

c, Quốc phòng, an ninh:

Địa bàn xã tình tình an ninh chính trị, an ninh trật tự và an toàn giao thông luôn được đảm bảo tốt; tệ nạn xã hội được kềm chế.

Chỉ tiêu tuyển quân hàng năm đều hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu giao

 

5- Phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới:

 

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân xây dựng chương trình hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra./.

 

 

Ngày đăng: 24/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục