Giới thiệu các tổ chức

Ban QLDA Đầu tư XD công trình huyện

1. Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường.

- Số điện thoại: 02113 819 334.

- Địa chỉ mail công vụ: BQLDACT_VT@vinhphuc.gov.vn; duanvinhtuong@gmail.com.

 - Chức năng, nhiệm vụ:

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường thực hiện chức năng chủ đầu tư, quản lý thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do UBND huyện quyết định đầu tư và các dự án thuộc mọi nguồn vốn do người quyết định đầu tư giao.

+ Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện; Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình huyện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và quản lý theo quy định của pháp luật kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả của dự án, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

+ Được thực hiện hoạt động tư vấn quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do đơn vị, tổ chức khác làm chủ đầu tư phù hợp với năng lực chuyên môn, theo quy định tại các văn bản pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng công trình.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư và xây dựng do Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc: Bùi Thanh Bình.

- Số điện thoại: 0982.757.989

- Địa chỉ mail công vụ: Binhbt@vinhphuc.gov.vn; binhvp82@gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Ban.

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó:

3.1 Phó giám đốc: Phan Thanh Huân

- Số điện thoại: 0966.881.234.

- Địa chỉ Email: Huanpt@vinhphuc.gov.vn; huantcvt@gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách tổ kỹ thuật và chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Giám đốc ban về quản lý dự án đầu tư theo quy định hiện hành từ khâu chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện dự án, hoàn thành công trình quyết toán và bảo hành, bảo trì đảm bảo đúng đồ án thiết kế, tiến độ, kỹ thuật, chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

+ Điều hành các nhiệm vụ được ủy quyền khi Giám đốc ban đi công tác.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện và Giám đốc ban phân công.

3.2 Phó giám đốc: Khuất Văn Lực

- Số điện thoại: 0983.347.954

- Địa chỉ Email: luckv@vinhphuc.gov.vn; luc.ttccn@gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Chịu trách nhiệm và phụ trách công tác BT – GPMB.

+ Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện; Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện và Giám đốc ban phân công.

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Lĩnh vực phụ trách

1

Cù Thị Thanh Xuyến

0963.124.618

xuyenctt@vinhphuc.gov.vn

Tổ Kế toán – Hành chính

2

Phan Thị Lệ Xuân

0868.922.991

xuanptl@vinhphuc.gov.vn

3

Lê Thành Nam

0972.512.565

namlt@vinhphuc.gov.vn

Tổ giao thông

4

Nguyễn Văn Chí

0984.650.477

chinv@vinhphuc.gov.vn

5

Vũ Văn Phòng

0988.310.000

phongvv@vinhphuc.gov.vn

6

Nguyễn Hoàng Hà

0964.905.599

haNH3@vinhphuc.gov.vn

7

Đỗ Văn Minh

01663.906.521

minhdv4@vinhphuc.gov.vn

8

Nguyễn Trường Thu

0982.531.958

thunt9@vinhphuc.gov.vn

 

Tổ Xây dựng

9

Nguyễn Minh Duy

0979.413.592

duynm@vinhphuc.gov.vn

10

Bùi Thanh Tùng

01645.877.438

Tungbt2@vinhphuc.gov.vn

11

Nguyễn Mạnh Hưng

0988.118.924

attackxdct@gmail.com

12

Đặng Quang Anh

0987.651.438

anhDQ2@vinhphuc.gov.vn

Tổ Hạ tầng kỹ thuật và công trình khác

13

Lê Trọng Vinh

0963.125.618

vinhlt2@vinhphuc.gov.vn

14

Nguyễn Văn Hoàn

0974.709.007

Hoannv5@ vinhphuc.gov.vn

15

Trịnh Tiến Xuân

0974.650.090

xuanTT4@vinhphuc.gov.vn

16

Nguyễn Trung Hiếu

0988.908.994

hieunt3@vinhphuc.gov.vn

Tổ BT – GPMB

17

Trần Văn Tiến

0976.572.205

tientv2@vinhphuc.gov.vn

18

Nguyễn Thùy Trang

01656.104.619

trangNT8@vinhphuc.gov.vn

19

Nguyễn Thị Mỹ

01645.592.531

Mynt2@vinhphuc.gov.vn

20

Trần Quốc Bình

0988.510.791

Binhtq2@vinhphuc.gov.vn

21

Trần Hoàng Nam

01657.231.192

Namth2@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Ngày đăng: 07/01/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục