Tin kinh tế

Thông báo lịch cắt điện các tuyến huyện Vĩnh Tường từ 26/01 đến 01/02/2015

 

Bắt đầu

Kết thúc

Nội dung/ Lý do

Tên đường dây, thiết bị

Phạm vi ảnh hưởng

7h30: 26/01/2015

16h00: 26/01/2015

Khác: Hoán chuyển MBA

CD Trạm Ngũ Kiên 4

Xã Ngũ Kiên: Vĩnh Tường

7h30: 26/01/2015

16h00: 26/01/2015

Khác: Hoán chuyển MBA

CD trạm Vũ Xuân

Xã Vũ Di: Vĩnh Tường

7h30: 26/01/2015

16h00: 26/01/2015

Khác: Hoán chuyển MBA

CD Trạm An Lão

Xã Vĩnh Thịnh: Vĩnh Tường

7h30: 26/01/2015

16h00: 26/01/2015

Khác: Hoán chuyển MBA

CD trạm Vũ Xuân

Xã Vũ Di: Vĩnh Tường

7h30: 26/01/2015

16h00: 26/01/2015

Khác: Hoán chuyển MBA

TBA Phú Đa 1

Xã Phú Đa: Vĩnh Tường

7h30: 26/01/2015

16h0: 26/01/2015

Khác: Hoán chuyển MBA

CD Trạm An Lão

Xã Vĩnh Thịnh: Vĩnh Tường

7h00: 27/01/2015

10h00: 27/01/2015

Sửa chữa thường xuyên: Thay dây dẫn ĐZ 400V

Trạm Đại Đồng 1

Xã Đại Đồng: Vĩnh Tường, Thị trấn Vĩnh Tường, xã Đại Đồng

7h30 : 27/01/2015

16h00: 27/01/2015

Khác : Hoán Chuyển MBA

CD trạm Tứ Trưng 3

Thị Trấn Tứ Trưng: Vĩnh Tường

7h30: 27/01/2015

16h00: 27/01/2015

Khác : Hoán chuyển MBA

CD Tram Cao Đaị 1

Xã Cao Đại: Vĩnh Tường

7h00: 28/01/2015

10h00: 28/01/2015

Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫn ĐZ 400V

Trạm Đại Đồng 1

Xã Đại Đồng: Vĩnh Tường, Thị trấn Vĩnh Tường, xã Đại Đồng

13h30: 29/01/2015

17h00: 29/01/2015

Sửa chữa thường xuyên : Dấu nối cáp vào ATM lô B

BƠM VĨNH SƠN (TRẠM CC)

Xã Vĩnh Sơn: Thị trấn Vĩnh Tường, Xã Vĩnh Sơn

5h00: 29/01/2015

14h30 : 29/01/2015

Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây

CDF1 nhánh Thổ Tang-471E25.5

Thị trấn Thổ Tang: Vĩnh Tường

6h00: 29/01/2015

15h30: 29/01/2015

Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây

CDF1 Nhánh Cao Đại lộ 471 E25.5 TRẠM 110KV Vĩnh Tường

Xã Cao Đại: Vĩnh Tường

15h00: 30/01/2015

17h00: 30/01/2015

Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối cáp vào ATM lô B + C

CC trạm Vĩnh Sơn 3

Xã Vĩnh Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 26/01/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục