Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu Ngân hàng NN&PTNN chi nhánh huyện Vĩnh Tường

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh T. Vĩnh Phúc h. Vĩnh Tường

Số điên thoai: 0211.3839.259

Địa chỉ E mail : ducvietnguyen.nhnovinhphuc@gmail.com

 

Thủ trưởng đơn vi:

Nguyễn Hữu Dũng : Bí thư Chi bộ - Giám đốc

Số điện thoại: 0983.543.657

Lĩnh vực phụ trách : Chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện hoạt động kinh doanh Ngân hàng đảm bảo đúng hướng an toàn, hiệu quả. Bao quát chung các chuyên đề nghiệp vụ : Chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, điều hành lãi suất kinh doanh...

 

Cấp phó đơn vị:

Nguyễn Thị Bích Thảo : Phó giám đốc- Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0979.804.767

Địa chỉ Emaỉl: bichthaonhnovinhtuong@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách :Công tác tài chính, kế toán ngân quỹ, công tác phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán, nghiệp vụ hành chính.

 

Hà Văn Học:  Phó giám đốc- phó bí thư Chi bộ

Số điện thoại : 0913.303.565

Lĩnh vực phụ trách : Phát triển và nâng cao chất lượng tín dụng, huy động nguồn vốn nội và ngoại tệ, tin học, Maketing.

Địa chỉ Email: Hoc1979vba@gmail.com

 

Chức năng, nhiệm vụ:

     NHNo &PTNT Việt Nam luôn khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại lớn nhất, giữ vai trò chủ đạo, trụ cột đối với nền kinh tế đất nước, đặc biệt đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện sứ mệnh quan trọng dẫn dắt thị trường; đi đầu trong việc nghiêm túc chấp hành và thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ, đầu tư vốn cho nền kinh tế.

     NHNo&PTNT Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước giao trọng trách là NHTM duy nhất phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng đó là: Thực hiện chính sách huy động vốn, cho vay trực tiếp tới hộ sản xuất, DN vừa và nhỏ, cung cấp và phát triển các sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, không ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ Ngân hàng theo hướng hiện đại hoá.

     NHNo huyện Vĩnh Tường đã bám sát nhiệm vụ, bám sát địa bàn và khách hàng, nỗ lực hết mình trong công tác huy động mọi nguồn vốn để mở rộng đầu tư cho vay phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế đến khách hàng, vốn của Ngân hàng đã cơ bản đáp ứng thoả mãn nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh “dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở địa bàn nông thôn của huyện theo tinh thần các Nghị quyết của TW, của tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về “ Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020” và chính sách xây dựng nông thôn mới.

 

 

Ngày đăng: 18/05/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục