Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Vĩnh Tường.

 
       
Số điện thoại: 0211.6260.019.

* Trưởng phòng: Lê Bá Tạo.

Cấp bậc: Thượng tá . Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0913061616.

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung đơn vị.

 

* Phó phòng: Nghiêm Xuân Bạo

Cấp bậc: Thượng tá . Chức vụ: Phó trưởng phòng.

Số điện thoại: 0984915602.

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Đội CCCN- CNCH.

 

* Phó phòng: Phan Việt Hùng

Cấp bậc: Trung tá . Chức vụ: Phó trưởng phòng.

Số điện thoại: 0912796646.

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Đội TM-TH.

 

* Phó phòng: Nguyễn Văn Sáng

Cấp bậc: Đại úy

Số điện thoại: 0977.201.266

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Đội Hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC

 

* Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho UBND 02 huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc thực hiện quản lý Nhà Nước về lĩnh vực PCCC&CNCH trên địa bàn.

 

Ngày đăng: 18/05/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục