Tin kinh tế

Thông báo lịch cắt điện

Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/01/2015 đến ngày 11/01/2015 như sau:

 

Tên điện lực

Bắt đầu

Kết thúc

Tên đường dây, thiết bị cắt điện

Tổng thời gian (phút)

Khu vực mất điện

Số khách hàng

Lý do

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

5h00: 05/01/2015

17h00: 05/01/2015

CDF1 nhánh Thổ Tang

720

Thị trấn Thổ Tang

12

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn

5h00: 06/01/2015

17h00: 06/01/2015

CDF1 nhánh Thổ Tang

720

Thị trấn Thổ Tang

12

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn

5h00: 06/01/2015

12h00: 06/01/2015

Recloser31 lộ 473 E25.5

420

Các xã Thượng Trưng, Phú Thịnh, Tân Cương, Tuân Chính, An Tường, Lý Nhân, Thị trấn Vĩnh Tường

2883

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn

5h00: 06/01/2015

17h00: 06/01/2015

CDF2-N.TRUYENTHANH

720

Thị trấn Vĩnh Tường, Thượng Trưng ...

386

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn

5h00: 06/01/2015

17h00: 06/01/2015

CDF1 N. Lý Nhân-473 E25.5

720

Xã Lý Nhân

6

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn

5h00: 07/01/2015

17h00: 07/01/2015

CDF2-N.TRUYENTHANH

720

Thị trấn Vĩnh Tường, Thượng Trưng ...

386

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn đường dây

5h00: 07/01/2015

17h00: 07/01/2015

CDF1 N. Lý Nhân-473 E25.5

720

Xã Lý Nhân

6

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn đường dây

7h00: 07/01/2015

8h00: 07/01/2015

Lộ 475 E25.5

60

Các xã: Tân Tiến, Đại Đồng, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân,Thị trấn Vĩnh Tường.

3718

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa thiết bị

5h00: 08/01/2015

17h00: 08/01/2015

CDF1 N. Lý Nhân-473 E25.5

720

Xã Lý Nhân

6

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn đường dây

5h00: 08/01/2015

17h00: 08/01/2015

CDF1 nhánh Thổ Tang

720

Thị trấn Thổ Tang

12

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn đường dây

5h00: 09/01/2015

17h00: 09/01/2015

CDF1 nhánh Thổ Tang

720

Thị trấn Thổ Tang

12

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn đường dây

15h30: 11/01/2015

17h00: 11/01/2015

CDF1 nhánh Thổ Tang

90

Thị trấn Thổ Tang

12

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn

5h00: 11/01/2015

17h00: 11/01/2015

CDF1 nhánh Thổ Tang

720

Thị trấn Thổ Tang

12

Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn

5h00: 11/01/2015

6h30: 11/01/2015

CDF1 nhánh Thổ Tang

90

Thị trấn Thổ Tang

12

Sửa chữa lớn lưới trung áp: Sửa chữa lớn đường dây

 

Theo http://pcvinhphuc.npc.com.vn

 

 

Ngày đăng: 31/12/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục