CÁC XÃ, THỊ TRẤN

thị trấn Tứ Trưng

 

1-       Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng:

Số điện thoại: 0211 381 8379

Địa chỉ Email: danguythitrantutrungvtvp@gmail.com

* Bí thư:

- Họ và tên: Đặng Hồng Thanh - BT Đảng ủy

- Số điện thoại: 0979 870 163

- Địa chỉ Email: thanhdanghong67@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

*  Các Phó Bí thư:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Tiến – PBT  thường trực Đảng

- Số điện thoại: 0979158 689

- Địa chỉ Email: manhtien7364@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

2- Hội đồng nhân dân thị trấn Tứ Trưng: Số điện thoại : Không

- Địa chỉ Email: hdndthitrantutrungvtvp@gmail.com

*  Chủ tịch:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Tiến - Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0979158 689

- Địa chỉ Email: manhtien7364@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

*Phó chủ tịch:

- Họ và tên: Đặng Văn Thành -  Phó Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại:  0974 719 468

- Địa chỉ Email: thanhdatt2299@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Thường trực Hội đồng nhân dân

3- UBND thị trấn Tứ Trưng:  Số điện thoại: 0211 383 9007

- Địa chỉ Email: ubndthitrantutrungvtvp@gmail.com

*  Chủ tịch:

- Họ và tên: Bùi Quang Đạo - Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0981 181 468

- Địa chỉ Email: quangdao71@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách chung, lĩnh vực Tài chính, TNMT, An ninh -Quốc phòng

*Phó chủ tịch:

- Họ và tên: Đỗ Văn Thức -  Phó Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0984 952 149

- Địa chỉ Email:  vunhat8283@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Văn hóa - Xã hội

 

 

 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

   Tứ Trưng là thị trấn nằm gần trung tâm huyện Vĩnh Tường  có Quốc lộ 2C và  đường tỉnh lộ 304 chạy qua thuận tiện cho việc giao thương buôn bán của người dân. Tổng số hộ dân tính đến nay là: 2.355 hộ, tổng số nhân khẩu là: 7.882 khẩu được chia thành 10 khu dân cư, có tổng diện tích đất tự nhiên là: 501,68 ha. Thị trấn Tứ Trưng có truyền thống anh hùng trong chiến đấu, lao động sản xuất. Năm 2014 đã được Đảng và Nhà nước tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp”.  Năm 1985, HTX Nông nghiệp Tứ Trưng được Nhà nước tặng danh hiệu “ Anh hùng lao động”, năm 1986 được tặng huân chương lao động hạng nhất và huân chương lao động hạng ba. Tứ Trưng còn có truyền thống hiếu học, có tiếng về khoa bảng, chuộng học hành nên từ thời phong kiến đã có nhiều người đỗ đạt cao. Chính sử ghi lại: “ Phủ thành Vĩnh Tường đặt ở địa phận xã Văn Trưng”, đặc biệt vào thời Lê có gia đình có tới 3 tiến sỹ đỗ đạt.

Tứ Trưng ngày nay còn lưu giữ được kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng về loại hình, di tích kiến trúc nghệ thuật như: Đình, Đền, Chùa … đến các di tích lịch sử lưu dấu sự kiện, danh nhân thời kỳ dựng nước, giữ nước cho đến thời kỳ cách mạng - kháng chiến, trong đó có 2 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, cùng các lễ hội dân gian được tổ chức hằng năm.

Thu nhập chủ yếu của các hộ dân từ sản xuất nông nghiệp; ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Nền kinh tế phát triển theo hướng tăng dần. Văn hóa, giáo dục được quan tâm đầu tư phát triển, 10/10 khu đã có Nhà văn hóa thôn hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Tình hình ANCT-TTATXH được ổn định. Tuy nhiên, đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do giá cả các mặt hàng không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp, xẩy ra bệnh dịch tả lợn Châu phi, dịch cúm A H5N6 trên đàn gà. Song dưới sự lãnh đạo cảu Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và sự nổ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của nhân dân, nền kinh tế cảu thị trấn vẫn ổn định và phát triển.

1.Thành tích đạt được ( đến 30/11/2019)

* Kinh tế:

Tổng thu nhập đạt  328,8 tỷ đồng.

Bình quân thu nhập đạt 43,2 triệu đồng/người/năm.

Tổng sản lượng (ngô + lúa) đạt: 2.207  tấn.

Giá trị thu nhập 1 ha gieo trồng đạt 102 triệu đồng.

* Văn hóa- Xã hội:

 Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 87,7 %.  10 khu Giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa cấp Tỉnh.

   Duy trì  việc thực hiện quy ước văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ.

Trường Tiểu học, trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Trường THCS duy trì chuẩn quốc gia.

Tỷ lệ sinh 1,67%, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 21,8%.

Tỷ lệ rà soát đến cuối năm 2019: - Hộ nghèo là  29 hộ  = 1,23 %

                                              - Hộ cận nghèo là  32 hộ  =  1,36 %

* An ninh, Quân sự:

 Tình hình an ninh trật tự ổn  định, địa phương được công nhận “an toàn về an ninh trật tự” .

Luôn hoàn thành chỉ tiêu về công tác tuyển quân hàng năm và công tác huấn luyện dân quân luôn đạt kết quả tốt. Hàng năm các thanh niên tham gia chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự cơ bản tốt.

   Năm 2014 được Bộ Văn hóa TT và du lịch tặng bằng khen;  năm 2014, 2018 UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị đứng đầu cho tập thể cán bộ và nhân dân thị trấn Tứ Trưng.  Năm 2015 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2016 được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

2. Phương hướng trong thời gian tới

* Lĩnh vực Kinh tế:

- Tổng thu nhập 345 tỷ đồng. Bình quân thu nhập 45 triệu đồng/người/năm.

- Sản lượng lương thực (Lúa - ngô) đạt 2.100 tấn/năm.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, không để xẩy ra dịch bệnh trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Xây dựng nhiều mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng cao.

-Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý hành lang giao thông. Duy trì thực hiện tốt công tác VSMT và chăm sóc sức khỏe ngày mùng 10 hàng tháng. Thực hiện công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

- Thu, chi đúng nguyên tắc, ưu tiên thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành.

* Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:

-  Tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, thực hiện tốt quy ước văn hoá, vệ sinh môi trường..... Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH là 90%.

-  Tỷ lệ sinh  1,66 %, tỷ  lệ sinh con thứ 3 dưới  15%.

- Tỷ lệ  rà soát hộ nghèo cuối năm 2020 đảm bảo chỉ tiêu trên giao.

- Nâng cao chất lượng dạy và học, tuyển sinh vào lớp 1 đúng độ tuổi 100%. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Tăng cường hoạt động của Trung tâm học tập  cộng đồng. Phối hợp với các ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi….

* Lĩnh vực An ninh - Quân sự:

- Đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội  trên địa bàn, quản lý tốt nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ. Năm 2020 đạt “ An toàn về an ninh trật tự”.

-Thực hiện tốt công tác Quân sự địa phương, hoàn  thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2020. Rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2020.

Trên đây những thành tích đạt được của  về địa phương Tứ Trưng ./.

                                                          


Ngày đăng: 20/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục