Giới thiệu các tổ chức

thị trấn Tứ Trưng

 

1- Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng: Số điện thoại: không

- Địa chỉ Email: danguythitrantutrungvtvp@gmail.com

* Bí thư: Đặng Hồng Thanh

*  Các Phó Bí thư:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Tiến - PBT  Thường trực Đảng

- Số điện thoại: 0979158 689

- Địa chỉ Email: manhtien7364@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

2- Hội đồng nhân dân thị trấn Tứ Trưng: Số điện thoại : Không

- Địa chỉ Email: hdndthitrantutrungvtvp@gmail.com

*  Chủ tịch:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Tiến - Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0979158 689

- Địa chỉ Email: manhtien7364@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Hoạt  động Hội đồng nhân dân

*Phó chủ tịch:

- Họ và tên: Đặng Văn Thành -  Phó Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0974719468

- Địa chỉ Email: thanhdatt2299@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Thường trực Hội đồng nhân dân

3- UBND thị trấn Tứ Trưng:  Số điện thoại: 0211 383 9007

- Địa chỉ Email: ubndthitrantutrungvtvp@gmail.com

*  Chủ tịch:

- Họ và tên: Bùi Quang Đạo - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách chung Công tác chính quyền

*Phó chủ tịch:

- Họ và tên: Đỗ Văn Thức -  Phó Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: - Địa chỉ Email: vunhat8283@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Văn hóa- xã hội, Nông nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, kinh tế.

 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

 

Tứ Trưng là thị trấn nằm gần trung tâm huyện Vĩnh Tường  có Quốc lộ 2C và  đường tỉnh lộ 304 chạy qua thuận tiện cho việc giao thương buôn bán của người dân. Tổng số hộ dân tính đến nay là: 2.318 hộ, tổng số nhân khẩu là: 7.725 khẩu được chia thành 10 khu dân cư, có tổng diện tích đất tự nhiên là: 501,68 ha. Thu nhập chủ yếu của các hộ dân từ sản xuất nông nghiệp; ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Nền kinh tế phát triển theo hướng tăng dần. Văn hóa, giáo dục được quan tâm đầu tư phát triển, 10/10 khu đã có Nhà văn hóa thôn hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Tình hình ANCT-TTATXH được ổn định. Tuy nhiên đời sống nhân dân còn gặp  khó khăn do giá cả các mặt hàng không ổn định ( Đặc biệt là giá cả mặt hàng nông sản giảm mạnh), nền kinh tế trong nước và trên thế giới bị suy thoái. Ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, thiên tai mưa lũ đã thiệt hại đến hoa màu làm giảm năng suất bình quân trong sản xuất nông nghiệp. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo, điều hành của UBND, sự phối hợp của các  ngành, đoàn thể và sự nổ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của nhân dân nền kinh tế của thị trấn vẫn được ổn đinh và có bước phát triển. Nhân dân địa phương phát huy truyền thống hiếu học, cần cù trong lao động sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế hộ gia đình, các gia đình luôn đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để con em mình học tập, công tác.

1.Thành tích đạt được ( đến tháng 31/12/2017)

* Kinh tế:

Tổng thu nhập đạt 260,6 tỷ đồng.

Bình quân thu nhập đạt 35,5 triệu đồng/người/năm, tăng 4,13 triệu đồng  so với năm 2016.

Tổng sản lượng (ngô + lúa) đạt: 2891  tấn.

Giá trị thu nhập 1 ha gieo trồng đạt 95,7 triệu đồng.

* Văn hóa- Xã hội:

 Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 87,2 %.  10 khu Giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa cấp Tỉnh.

            Duy trì  việc thực hiện quy ước văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ.

3 nhà trường và Trạm y tế đã đạt chuẩn quốc gia  mức độ I. Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Tỷ lệ sinh 1,65%, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 17,1%.

Tỷ lệ rà soát đến cuối năm 2017: - Hộ nghèo  65 hộ  = 3,03 %

                                                       - Hộ cận nghèo là  46 hộ  = 2,14 %

* An ninh, Quân sự:

 Tình hình an ninh trật tự ổn  định, địa phương được công nhận “an toàn về an ninh trật tự” .

Luôn hoàn thành chỉ tiêu về công tác tuyển quân hàng năm và công tác huấn luyện dân quân luôn đạt kết quả tốt. Hàng năm các thanh niên tham gia chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự cơ bản tốt.

Năm 2017 đủ điều kiện đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho đơn vị 5 nămliền đạt chính quyền cơ sở vững mạnh( Từ năm 2012-2016).

Năm 2014 được Bộ Văn hóa TT và du lịch tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị đứng đầu cho tập thể cán bộ và nhân dân thị trấn Tứ Trưng.  Năm 2015 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2016 được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

2. Phương hướng trong thời gian tới

* Lĩnh vực Kinh tế:

- Tổng thu nhập 270 tỷ đồng. Bình quân thu nhập 37 triệu đồng/người/năm.

- Sản lượng lương thực (Lúa - ngô) đạt 3.000 tấn/năm.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, không để xẩy ra dịch bệnh trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Xây dựng nhiều mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng cao.

-Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý hành lang giao thông. Duy trì thực hiện tốt công tác VSMT và chăm sóc sức khỏe ngày mùng 10 hàng tháng. Thực hiện công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

- Thu, chi đúng nguyên tắc, ưu tiên thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành.

2. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:

-  Tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, thực hiện tốt quy ước văn hoá, vệ sinh môi trường..... Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH là 90%.

-  Tỷ lệ sinh  1,66 %, tỷ  lệ sinh con thứ 3 dưới  15%.

- Tỷ lệ  rà soát hộ nghèo cuối năm 2018 giảm từ 0,7 đến 1 % so với năm 2017.

- Nâng cao chất lượng dạy và học, tuyển sinh vào lớp 1 đúng độ tuổi 100%. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Tăng cường hoạt động của Trung tâm học tập  cộng đồng. Phối hợp với các ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi….

3. Lĩnh vực An ninh - Quân sự:

- Đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội  trên địa bàn, quản lý tốt nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ. Năm 2018 đạt “ An toàn về an ninh trật tự”.

-Thực hiện tốt công tác Quân sự địa phương, hoàn  thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2018. Rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2018.

Trên đây những thành tích đạt được của  về địa phương Tứ Trưng  năm 2017./.

                  

 

Ngày đăng: 21/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục