CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Thị trấn Tứ Trưng

  

1- Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng: Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: danguythitrantutrungvtvp@gmail.com

* Bí thư:

- Họ và tên: Đặng Hồng Thanh - BT Đảng ủy

- Số điện thoại: 0979 870 163

- Địa chỉ Email: thanhdanghong67@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

*  Các Phó Bí thư:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Tiến – PBT  thường trực Đảng

- Số điện thoại: 0979158 689

- Địa chỉ Email: manhtien7364@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

2- Hội đồng nhân dân thị trấn Tứ Trưng: Số điện thoại : Không

- Địa chỉ Email: hdndthitrantutrungvtvp@gmail.com

*  Chủ tịch: 

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Tiến - Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0979158 689

- Địa chỉ Email: manhtien7364@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

*Phó chủ tịch:

- Họ và tên: Đặng Văn Thành -  Phó Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại:  0974 719 468

- Địa chỉ Email: thanhdatt2299@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Thường trực Hội đồng nhân dân

3- UBND thị trấn Tứ Trưng:  Số điện thoại: 0211 383 9007

- Địa chỉ Email: tutrung@.vinhphuc.gov.vn

*  Chủ tịch:   

- Họ và tên:   Nguyễn Quốc Tiến, Chủ tịch UBND Thị trấn Tứ Trưng

- Số điện thoại: 0979158689

- Địa chỉ Email:  

- Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách chung, lĩnh vực Tài chính, TNMT, An ninh -Quốc phòng

*Phó chủ tịch:

- Họ và tên: Đỗ Xuân Quang -  Phó Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0937370986

- Địa chỉ Email:  

- Lĩnh vực phụ trách:  Văn hóa - Xã hội

 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

            Tứ Trưng là thị trấn nằm gần trung tâm huyện Vĩnh Tường  có Quốc lộ 2C và  đường tỉnh lộ 304 chạy qua thuận tiện cho việc giao thương buôn bán của người dân. Tổng số hộ dân tính đến nay là: 2.368 hộ, tổng số nhân khẩu là: 7.910 khẩu được chia thành 10 khu dân cư, có tổng diện tích đất tự nhiên là: 501,68 ha. Thị trấn Tứ Trưng có truyền thống anh hùng trong chiến đấu, lao động sản xuất. Năm 2014 đã được Đảng và Nhà nước tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp”.  Năm 1985, HTX Nông nghiệp Tứ Trưng được Nhà nước tặng danh hiệu “ Anh hùng lao động”, năm 1986 được tặng huân chương lao động hạng nhất và huân chương lao động hạng ba. Tứ Trưng còn có truyền thống hiếu học, có tiếng về khoa bảng, chuộng học hành nên từ thời phong kiến đã có nhiều người đỗ đạt cao. Chính sử ghi lại: “ Phủ thành Vĩnh Tường đặt ở địa phận xã Văn Trưng”, đặc biệt vào thời Lê có gia đình có tới 3 tiến sỹ đỗ đạt.

Tứ Trưng ngày nay còn lưu giữ được kho tàng văn hóa phong phú, đa dạng về loại hình, di tích kiến trúc nghệ thuật như: Đình, Đền, Chùa … đến các di tích lịch sử lưu dấu sự kiện, danh nhân thời kỳ dựng nước, giữ nước cho đến thời kỳ cách mạng - kháng chiến, trong đó có 2 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, cùng các lễ hội dân gian được tổ chức hằng năm.

Thu nhập chủ yếu của các hộ dân từ sản xuất nông nghiệp; ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Nền kinh tế phát triển theo hướng tăng dần. Văn hóa, giáo dục được quan tâm đầu tư phát triển, 10/10 khu đã có Nhà văn hóa thôn hoạt động có nề nếp và hiệu quả. Tình hình ANCT-TTATXH được ổn định. Tuy nhiên, đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do giá cả các mặt hàng không ổn định, giá thực phẩm tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp nóng nắng kéo dài, mưa lớn xẩy ra; ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong nước và trên thế giới. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và sự nổ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của nhân dân, nền kinh tế của thị trấn vẫn ổn định và phát triển.

1.Thành tích đạt được trong 05 năm ( 2015-2020)

1.1. Về phát triển kinh tế:

            - Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 442,5 tỷ đồng (vượt mục tiêu đại hội 33,5 tỷ đồng). Tăng so với năm 2015 là 177 tỷ đồng.

            - Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 (GSS 2010) ước đạt 13,2 %; Trong đó: Ngành NN-TS 3,2%; Ngành CN-XD 13,3%; Ngành dịch vụ 12,7%.

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tính từ năm 2015 đến năm 2020.

            + Nông nghiệp giảm từ 30,9% (2015) xuống còn 23% (năm 2020).

+ Công nghiệp - xây dựng tăng từ 39,9% (2015) lên 44,9 % (2020).

            + Dịch vụ tăng từ 29,2% (2015) lên 32,1% (2020).

            - Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 33 triệu đồng năm 2015 lên 56,2 triệu đồng năm 2020 (vượt mục tiêu đạt hội 11,2 triệu đồng).

            - Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 05/7/2007 của Huyện ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong quản lý đất đai”. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, trong nhiệm kỳ đã xử lý 07 trường hợp vi phạm, đến nay không còn hộ vi phạm lấn chiếm đất đai.

            - Hoàn thành việc chi trả đất dịch vụ cho người dân với tổng số 701 hộ/5.560,75m2 /45 ô đất.

- Tổ chức đấu giá QSD đất làm nhà ở: 139 ô với diện tích 19.719,4 m

            - Triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý đạt: 95%.

- 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh (hoàn thành chỉ tiêu đại hội đề ra).

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng thị trấn Tứ Trưng Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống” giai đoạn 2020- 2025. 

-Triển khai làm tốt công tác thu hồi đất, BT-GPMB để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, trong 5 năm đã triển khai thu hồi đất GPMB ở 7 công trình, dự án với tổng diện tích 61,1 ha gồm: Xây dựng trạm điện 220/110kW: 4,15ha; Nhà văn hóa khu 10: 0,089ha; Nhà văn hóa khu 5: 0,22ha; Khu đất đấu giá Sau Chùa - Lò Vàng: 2,26ha; Nghĩa trang nhân dân Mả Mát: 2,3ha; Đường trục trung tâm huyện: 1,2ha; Cụm công nghiệp Đồng Sóc (02 giai đoạn): 50,88ha.

Phối hợp thu hồi đất, BTGPMB dự án khu đất đấu giá QSD đất Lỗ Gạch là 5,3ha; khu đất đấu giá QSD đất Cửa Mương là 6,3ha; công trình thuộc dự án chống ngập lụt Vĩnh Phúc 6,2 ha; khu đô thị mới thị trấn Tứ Trưng với 30 ha.

-Trong 5 năm đã giải ngân 54,8 tỷ đồng, quyết toán được 40 công trình (10 công trình từ 2015 - 2019 và 30 công trình từ năm 2002- 2014).

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

            - Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Trường Tiểu học và trường Mầm non đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, Trường THCS giữ vững chuẩn quốc gia. Khuyến khích các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học.

- Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn; 10/10 khu đã có Nhà văn hóa để hoạt động, vui chơi. Phong trào văn hóa, văn nghệ được phát triển, đã có 17 câu lạc bộ được thành lập và duy trì hoạt động tốt.  

- Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu GĐVH trung bình hàng năm đạt 90%. 10/10 khu đều đạt khu văn hóa. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ…

- Trạm y tế đã được công nhận chuẩn quốc gia giai đoạn II. Thường xuyên làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm còn 8,6% (giảm 3,9% so với năm 2015, vượt mục tiêu đại hội). Công tác tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm Y tế được quan tâm đến nay đạt 93,3%.   (Tăng 13,3% so với năm 2015, vượt mục tiêu đại hội 8,3%).

- Triển khai thực hiện tốt công tác DS KHHGĐ hàng năm. Tỷ lệ sinh bình quân hàng năm là 1,63%, tỷ lệ sinh con thứ 3 bình quân hàng năm là 16,54%.

- Hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, mỗi năm giảm từ 0,7 - 1 % hộ nghèo. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo là 4,82 %; năm 2020 giảm còn 1,32 % (Giảm 3.5% so với mục tiêu đại hội); hộ cận nghèo năm 2015 là 3,55 %; năm 2020 giảm còn 1,36 % (Giảm 2,19 % so với mục tiêu đại hội).

            1.3. Lĩnh vực An ninh – Quân sự:

- Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn ổn định, không có vụ việc phức tạp xẩy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tích cực phát động quần chúng tham gia tố giác tội phạm, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phối hợp với các khu dân cư, tổ liên gia tự quản tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật.      Kết quả trong năm năm thực hiện nhiệm vụ, tập thể Công an thị trấn đã được các cấp khen thưởng cho 08 lượt, 12 lượt cá nhân (trong đó 03 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng).

- Làm tốt công tác tuyển quân hàng năm, trong 5 năm đã tổ chức giao 63 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuyển chọn 03 thanh niên tham gia Công an nghĩa vụ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.

Trong 5 năm đã xử lý vi phạm hành chính 10 trường hợp không chấp hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

- Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-CP của Chính phủ cho 666 trường hợp.

Kết quả trong 5 năm Ban chỉ huy Quân sự thị trấn đã được cấp trên khen thưởng 03 giấy khen danh hiệu tiên tiến, 04 lượt cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Phương hướng trong thời gian tới năm 2020-2025 ( Các chỉ tiêu chủ yếu)

- Tổng giá trị sản xuất đạt 650 tỷ đồng.

- Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 11-14%.

Trong đó: Nông nghiệp - thủy sản tăng 2-3%. Công nghiệp - xây dựng tăng 14-16%; Dịch vụ tăng 14-16 %;

- Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông nghiệp - thủy sản 10,2%. Công nghiệp-xây dựng 51,4%; Dịch vụ 38,4%;

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 78 triệu đồng.

- Ổn định tỷ lệ sinh hàng năm; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 15%

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm theo quy định

- Giải quyết việc làm mới hàng năm từ 100 đến 150 lao động. Nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề trên 95%.

- Giáo dục- Đào tạo: Trường Mầm non, Trường Tiểu học duy trì chuẩn Quốc gia mức độ II; Trường THCS  giữ vững chuẩn Quốc gia.

- 10/10 khu đạt, giữ vững danh hiệu văn hóa.

- Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 90-95%. Số gia đình có người thân sử dụng hình thức hỏa táng đạt trên 90%

- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch duy trì ổn định đạt 100%.

- 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

- Giữ vững ANCT-TTATXH không để vụ việc phức tạp xảy ra.

- Chính quyền đạt danh hiệu chính quyền cơ sở vững mạnh.

Trên đây những thành tích đạt được trong năm 2015-2020 và những chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020-2025 của  thị trấn Tứ Trưng.

 

UBND thị trấn trân trọng báo cáo./.


Ngày đăng: 25/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục