CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Tân Cương

 

1.     Đảng uỷ xã  Tân Cương

Địa chỉ Email: danguytancuong@gmail.com

 * Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Phong

- Số điện thoại: 0988758379

- Địa chỉ Email: nguyenvanphongdutc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

* Phó bí thư:

- Phó bí thư Thường trực Đảng ủy : Nguyễn Đức Thịnh

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách...

 

 - Phó bí thư Đảng ủy :                 -

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách...

 

  2. HĐND xã Tân Cương                        \

 * Chủ tịch: Nguyễn Văn Phong                       

- Số điện thoại: 0988758379

- Địa chỉ Email: nguyenvanphongdutc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

* Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Chín                    

- Số điện thoại: 0988413188

- Địa chỉ Email: chindungtc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

 

 3.     UBND xã Tân Cương

Số điện thoại: 02113838008      

Địa chỉ Email: uybantancuong@gmail.com

* Chủ tịch: Nguyễn Xuân Thu

- Số điện thoại: 0982471579

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách:

 

* Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Dưỡng

- Số điện thoại: 01688765259

- Địa chỉ Email:

              - Lĩnh vực phụ trách:

 

 

GIỚI THIỆU VỀ XÃ TÂN CƯƠNG

 

            Xã Tân Cương nằm về phía Tây bắc huyện Vĩnh Tường, cách trung tâm huyện 4,5 km; Có diện tích đất tự nhiên là 233,42 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp = 129,5 ha. Tổng số nhân khẩu toàn xã là 3.582 người, có tổng số hộ là 1.061 hộ, nghề nghiệp chính là sản xuất nông nghiệp chiếm 80% số dân toàn xã. Tân Cương là quê hương có truyền thống cách mạng, nhân dân đoàn kết và tự giác chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ”.

Đảng bộ có 7 chi bộ (3 chi bộ nông thôn, 01 chi bộ Quân sự và 3 chi bộ trường học), số đảng viên có 222 đồng chí.

Xã có 20 cán bộ, công chức, viên chức; Cán bộ đã đạt 100% chuẩn về trình độ, chuyên môn, trong đó: Trình độ đại học: 9 Đ/c; Trình độ cao đẳng: 1Đ/c; Trình độ trung cấp 13 Đ/c; năm 2013 cấp trên bổ sung 3 Đ/c; Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển Kinh tế- xã hội của địa phương.

Giá trị sản xuất bình quân của xã Tân Cương giai đoạn 2011-2015 đạt 79,51 tỷ đồng. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/năm. Tổng thu nhập năm 2015 đạt 100,627 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị thu nhập trên ha canh tác năm 2015 đạt 148,8 triệu đồng, tăng 56,3 triệu đồng/ha so với đầu nhiệm kỳ.

* Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày tháng năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2010

Cờ Thi đua

QĐ số 490/QĐ-CT ngày 23/2/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh

2012

Cờ Thi đua

QĐ số 1412/QĐ-TTg ngày15/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

2014

Tập thể LĐXS

   QĐ số: 784/ QĐ-CT ngày 2/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

* Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày tháng năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2010

Bằng khen

QĐ số: 544/QĐ-CT ngày 05/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh

2011

Bằng khen

QĐ số: 437/QĐ-CT ngày 20/2/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

2012

Bằng khen

QĐ số: 671/QĐ-CT ngày 15/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

2012

Bằng khen

QĐ số: 739/QĐ-TTg ngày 13/5/2013 của Thủ tướng chính phủ

2013

Bằng khen

QĐ số: 902/QĐ-CT ngày 31/3/2013 của Chủ tịc UBND tỉnh

II. CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2021

            - Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt bình quân đạt 13-14%/năm.

- NN-TS đạt 8-10%/năm; TTCN-XD đạt 13-14%/năm; DV-TM đạt 17-18%/năm.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 1.655 tấn/năm.

- Giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác 170-175 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2021 đạt 43 đến 50 triệu đồng.

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - thủy sản 35- 40%, Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng 28- 30%, Thương mai- Dịch vụ 32- 35%.

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Trồng trọt 45%; chăn nuôi - thủy sản 55%.

            - Thu, chi ngân sách đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

            - Hoàn thành 100% các chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm.

            - Xây dựng 3 nhà trường: Mầm Non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

- Tỷ lệ sinh duy trì mức 1,64%/năm.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn 6-7%/năm.

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,9 %/năm.

- Giảm tỷ lệ trẻ em SDD dưới 5 tuổi ở mức dưới 7%.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến năm 2021 phấn đấu đạt 100%.

- Giải quyết việc làm nhiệm kỳ 2016-2021 từ 1.200 đến 1.250 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 0,2-0,3%, hộ cận nghèo giảm 0,1%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50-55%.

- Số làng đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa cấp tỉnh: 3/3 làng.

- Số hộ gia đình đạt GĐVH 87-90%.

- Giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được về XDNTM.

- Xây dựng, nâng cấp, tu sửa bãi rác thải đảm bảo chuẩn theo quy định.

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 80-90%.

- Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 100%.

 

 

 

Ngày đăng: 18/07/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục