CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Yên Lập

  

1. Đảng uỷ xã Yên Lập

Số điện thoại cố định: 02113855912   - Địa chỉ mail công vụ:danguyyenlap@gmail.com

 * Họ tên đ.c Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên, chức danh: Lê Văn Để

- Số điện thoại: 0983598727

- Địa chỉ mail công vụ:

* Họ và tên các đ.c Phó bí thư:

- Họ tên chức danh: Phùng Thành Công –Phó bí thư thường trực

- Số điện thoại: 0988349448

- Địa chỉ mail công vụ:  phungtc1973@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác đảng; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Trưởng khối dân vận

- Họ tên chức danh: Nguyễn Văn Tứ –Phó bí thư

- Số điện thoại: 0987817927

- Địa chỉ mail công vụ:  tuvn2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền.

2. HĐND xã Yên Lập :

 * Họ và tên đ.c Chủ tịch HĐND xã:

- Họ tên, chức danh: Phùng Thành Công

- Số điện thoại : 0988349448

- Địa chỉ mail công vụ: phungtc1973@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung các hoạt động của HĐND xã.

* Họ và tên các đ.c  Phó Chủ tịch:

- Họ tên chức danh: Khổng Thị Liên

- Số điện thoại : 0973 367708

- Địa chỉ mail công vụ : khonglienyl@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phó chủ tịch HĐND xã chuyên trách.

3. UBND xã Yên Lập Số điện thoại 0211855911Địa chỉ mail công vụ: yenlap@vinhphuc,gov.vn

* Họ và tên đ.c Chủ tịch UBND xã:

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Văn Tứ

- Số điện thoại: 0987817927

- Địa chỉ mail công vụ: tuvn2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công tác của UBND xã.

* Họ và tênPhó Chủ tịch UBND xã:

- Họ tên chức danh: Nguyễn Thị Phượng

- Số điện thoại:0982949923

- Địa chỉ mail công vụ: phươngnt27@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối VHXH và các lĩnh vực xã hội khác.

  

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN XÃ YÊN LẬP 

 

Yên Lập là một xã nằm ở phía Bắc huyện Vĩnh Tường; có diện tích đất tự nhiên: 583 ha; trong đó đất canh tác: 329,45 ha. Toàn xã có: 2113hộ với 8.840 khẩu được chia thành 8 thôn;

Xã Yên Lập có tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua, có đê Trung ương và sông Phó đáy; có quốc lộ 2 chạy qua địa bàn thôn Đồi Me. Phía đông của xã giáp với địa bàn xã Tân Tiến; phía tây giáp xã Việt Xuân, phía nam giáp xã Lũng Hòa; phía bắc giáp xã Sơn Đông - Lập Thạch. Nhân dân trong xã sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và kết hợp phát triển ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ như: Buôn bán lâm sản, thức ăn chăn nuôi và nghề hàng sáo… thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 20,5 triệu đồng/người/ năm. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm từng bước được đầu tư xây dựng.

Trải qua 70 năm từ ngày thành lập, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Lập đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ cùng nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh chống lại kẻ thủ xâm lược, giành lại độc lập, tư do cho tổ quốc. Trong quá trình khôi phục, cải tạo kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng cuộc sống mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Yên Lập tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội. Nhiều phong trào thi đua của xã đã trở thành mô hình kiểu mẫu đi đầu các địa phương khác như nuôi trâu Mura, mô hình nuôi trồng thủy sản… Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, người dân Yên Lập phát huy truyền thống cần cù chịu khó, năng động sáng tạo, danh nhiều tâm sức và trí tuệ, xây dựng nên những thương hiệu rất riêng, rất đặc trưng của quê hương như nghề nuôi cá giống, nuôi chim cút… đã có chỗ đúng vững chắc trên thị trường góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo quê hương.

Đến nay Đảng bộ xã có 12 Chi bộ trực thuộc với tổng số 189 Đảng viên trong đó: 08 Chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 01 chi bộ Quân sự. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể có: Hội LH phụ nữ, Đoàn thanh niên, hội nông dân và Hội Cựu chiến binh được chia thành 35 các chi hội đoàn thể và 08 Ban công tác mặt trận thôn. 

            Xã Yên Lập có Di tích lịch sử văn hóa Đền 3 làng được Tỉnh công nhận năm 2004 (Đền thờ vị thần đăng đạo song nga ) đã âm phù giúp Hai Bà Trưng đánh tan giặc hán sâm lược.

 

 

 

 

Ngày đăng: 26/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục