CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Tân Phú

1. Đảng ủy xã Tân Phú

 1.1. Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Phong

- Số điện thoại: 0988758379

- Địa chỉ Email: nguyenvanphongdutc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách hoạt động của Đảng bộ xã Tân Phú.

1.2. Phó bí thư:

* Phó bí thư Thường trực Đảng ủy : Nguyễn Đức Thịnh

- Số điện thoại: 0978452546

- Địa chỉ Email: ducthinh65.tc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Công tác Đảng.

* Phó bí thư Đảng ủy: Trần Đức Cậy

- Số điện thoại: 0978603677

- Địa chỉ Email: tranduccay@gmail.com    

- Lĩnh vực phụ trách : Hội đồng nhân dân

* Phó bí thư Đảng ủy: Nguyễn Đức Kha

- Số điện thoại: 0947848504

- Địa chỉ Email: khand2@vinhphuc.gov.vn    

- Lĩnh vực phụ trách : Ủy ban nhân dân

* Phó bí thư Đảng ủy: Nguyễn Xuân Thu

- Số điện thoại: 0982471579

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách : Công tác Đảng viên

 

 2. HĐND xã Tân Phú                       \

 2.1. Chủ tịch: Trần Đức Cậy                       

Số điện thoại: 0978603677

- Địa chỉ Email: tranduccay@gmail.com    

- Lĩnh vực phụ trách : Hội đồng nhân dân

2.2. Phó Chủ tịch: Phạm Hồng Nghiệp                    

- Số điện thoại: 0947848496

- Địa chỉ Email: nghiepcthndphuthinh@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực HĐND

2.3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Chín                    

- Số điện thoại: 0988413188

- Địa chỉ Email: chindungtc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực HĐND

 

 

 

3. UBND xã Tân Phú

Số điện thoại: 02113.838.015.

Địa chỉ Email: phuthinh@vinhphuc.gov.vn

         3.1. Chủ tịch UBND: Nguyễn Đức Kha

            - Số điện thoại: 0947848504

            - Địa chỉ Email: khand2@vinhphuc.gov.vn

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung hoạt động UBND.

          

3.2. Phó Chủ tịch UBND: Trần Xuân Khiêm

            - Số điện thoại: 0987493628

            - Địa chỉ Email: khiemtx2@gmail.com

           - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Tư pháp – Hộ tịch; hộ khẩu ; công tác CCHC ; NN&PTNT; xây dựng NTM. Phòng chống TTTKCN; quản lý đất đai tài nguyên môi trường, giao thông thủy lợi, đê điều, ATGT. Chỉ đạo vốn vay NHCSXH. Theo dõi đôn đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực đất đai ở 4 thôn Đan Thượng, Bàn Mạch, Bàn Giang và Yên Xuyên.

 

3.3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Dưỡng

  - Số điện thoại: 0388765259

  - Địa chỉ Email:

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác lao động & giải quyết việc làm chế độ, chính sách đối với người có công. Giảm nghèo và các chính sách xã hội, từ thiện nhân đạo, công tác khuyến học, dạy nghề và giải quyết việc làm, y tế, dân số gia đình – trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm, phụ trách các hội đặc thù, hội người cao tuổi, đài truyền thanh xã. Công tác văn hóa – thông tin, thể thao, tuyền thanh, tôn giáo. Phối hợp công tác với các tổ chức chính trị - xã hội. Theo dõi đôn đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách và lĩnh vực đất đai ở 3 thôn Đồng Phú, Hòa Lạc và Dẫn Tự.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ XÃ TÂN PHÚ

 

            Xã Tân Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 02 xã Tân Cương và xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 868/NQ-UBTVQH14 ngày 01/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14.

Trước khi sáp nhập, xã Tân Cương có diện tích 2,32 km2, dân số là 3.647 người, mật độ dân số đạt 1.572 người/km2, có 3 thôn: Dẫn Tự, Hòa Lạc, Đồng Phú. Xã Phú Thịnh có diện tích 2,04 km2, dân số là 3.597 người, mật độ dân số đạt 1.763 người/km2, có 4 thôn: Bàn Mạch, Đan Thượng (nằm trong đê) và Yên Xuyên, Bàn Giang (nằm ngoài đê).

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Tân Cương và Phú Thịnh thành xã Tân Phú; xã Tân Phú nằm ở phía Tây huyện Vĩnh Tường, có vị trí địa lý:

- Phía đông giáp thị trấn Thổ Tang và xã Thượng Trưng;

- Phía tây giáp thành phố Hà Nội và xã Cao Đại;

- Phía nam giáp xã Lý Nhân;

- Phía bắc giáp xã Lũng Hòa.

Xã Tân Phú có diện tích 4,36 km2, dân số năm 2019 là 7.244 người, mật độ dân số đạt 1.661 người/km2

 

 

Ngày đăng: 20/07/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục