CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Tân Phú

 

I. THÔNG TIN BỘ MÁY LÃNH ĐẠO XÃ TÂN PHÚ

1. Đảng ủy xã Tân Phú:

           Địa chỉ mail công vụ: tupt@vinhphuc.gov.vn

           * Họ tên đồng chí Bí thư Đảng ủy:

           - Họ tên, chức danh đ/c: Nguyễn Văn Chín - Bí thư Đảng ủy xã

           - Số điện thoại: 0988413188

           - Địa chỉ mail công vụ: nguyenvanchinvp2018@gmail.com

           - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

           * Họ và tên các đồng chí Phó bí thư:

           - Họ tên, chức danh: Đ/c: Nguyễn Đức Thịnh - Phó Bí thư TT. Đảng ủy xã

+ Số điện thoại: 0978452546

           + Địa chỉ mail công vụ:  ducthinh65.tc@gmail.com

           + Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

           - Họ tên, chức danh: Đ/c: Trần Xuân Khiêm- PBTĐU- Chủ tịch UBND xã

+ Số điện thoại: 0987493628

           + Địa chỉ mail công vụ: khiemtx2@vinhphuc.gov.vn

           + Lĩnh vự phụ trách: Công tác Chính quyền

           2. HĐND xã Tân Phú.

* Họ tên đồng chí Chủ tịch :

           - Họ tên, chức danh đ/c: Nguyễn Văn Chín - Chủ tịch HĐND xã

           - Số điện thoại: 0988413188

           - Địa chỉ mail công vụ: nguyenvanchinvp2018@gmail.com

           - Lĩnh vực phụ trách: Công tác HĐND xã

* Họ tên đ/c Phó chủ tịch:

           - Họ tên, chức danh đ/c: Phạm Hồng Nghiệp- Phó chủ tịch HĐND xã

           - Số điện thoại: 0947848496

           - Địa chỉ mail công vụ: nghiepctndphuthinh@gmail.com

           - Lĩnh vực phụ trách:  Thường trực HĐND xã

3. UBND xã Tân Phú.

           Số điện thoại cố định 02113838015. Địa chỉ mail công vụ: Tanphu@vinhphuc.gov.vn

* Họ tên đồng chí Chủ tịch :

           - Họ tên, chức danh: Đ/c: Trần Xuân Khiêm - Chủ tịch UBND xã

+ Số điện thoại: 0987493628

           + Địa chỉ mail công vụ: khiemtx2@vinhphuc.gov.vn

           + Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung Công tác Chính quyền

* Họ tên đ/c Phó chủ tịch:

           - Họ tên, chức danh đ/c: Nguyễn Văn Dưỡng- Phó chủ tịch UBND xã

           - Số điện thoại: 0328346688

           - Địa chỉ mail công vụ: duongnv2@vinhphuc.gov.vn

           - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực; Nông nghiệp; TP-HT. Thú Y…

* Họ tên đ/c Phó chủ tịch:

           - Họ tên, chức danh đ/c: Phạm Minh Chính - Phó chủ tịch UBND xã

           - Số điện thoại: 0354646864.

           - Địa chỉ mail công vụ: Chinhpm@vinhphuc.gov.vn

           - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực VH-XH; Y tế. Giáo dục…

 

II. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Đặc điểm tình hình vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, dân số; truyền thống của địa phương.

 

Thực hiện Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Xã Tân Phú được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 02 xã Phú Thịnh và xã Tân Cương. Nghị quyết đã được công bố ngày 5/3/2020. Hiện nay xã có 07 thôn dân cư 05 thôn trong đê Trung ương là thôn Hòa Lạc, thôn Đồng Phú, thôn Đan Thượng, thôn Dẫn Tự và thôn Bàn Mạch, 02 thôn ngoài đê Trung ương là thôn Bàn Giang và thôn Yên Xuyên

Xã Tân Phú nằm ở phía THYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_T%C6%B0%E1%BB%9Dng"ây huyện Vĩnh Tường, cách trung tâm huyện 4,5 km;  có vị trí địa lý: Phía Đông giáp thị trấn Thổ Tang và xã Thượng Trưng; Phía Tây giáp thành phố Hà Nội và xã Cao Đại; 22https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C%BD_Nh%C%An_(x%C%A)%22am%20gi%Ep%20x%E%AL%FD%20Nh%En"Phía NHYPERLINK ")%22Ph%EDa%20NHYPERLINK%20%22https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Nh%C3%A2n_(x%C3%A3)%22am%20gi%E1p%20x%E3%A0L%FD%20Nh%E2n"am giáp xã Lý Nhân; 22https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C%Ang_H%C%Ba%22ắc%20gi%Ep%20x%E%ALũng%20H%Fa."Phía BHYPERLINK "a%22Ph%EDa%20BHYPERLINK%20%22https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C5%A9ng_H%C3%B2a%22ắc%20gi%E1p%20x%E3%A0Lũng%20H%F2a."ắc giáp xã Lũng Hòa.

Có diện tích tự nhiên là 4,36km2, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 248 ha, được chia thành 07 khu hành chính. Dân số dân số 7765 khẩu/1990 hộ, Đảng bộ có 389 đảng viên, sinh hoạt tại 12 Chi bộ. Trong đó: 07 Chi bộ nông thôn và 04 Chi bộ Trường học, 01 Chi bộ Trạm y tế.

Nhân dân trong xã sống thuần nông chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, ngoài ra còn có một số ít hộ gia đình có nghề phụ như: Thợ mộc, thợ nề, giá đỗ, đi chợ và kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ.

  

 

(Trụ sở  làm việc Đảng bộ-HĐND- UBND xã Tân Phú)

 

Trong suốt quá trình xây dựng xây dựng và bảo vệ tổ quốc Đảng bộ và nhân dân trong xã đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp năm 2005; 01 Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2015, 01 Quyết định An toàn Khu năm 2019.

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội:

- Xã Tân Cương (cũ) hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn năm 2014; xã Phú Thịnh (cũ) hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn năm 2018. Hiện nay xã Tân Phú đang làm các thủ tục, hồ sơ xét công nhận lại đạt Chuẩn Nông thôn mới đối với xã Tân Phú.

2.Thuận lợi, khó khăn của địa phương:

2.1. Thuận lợi:

 - Đảng bộ và nhân dân trong xã có tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm trước công cuộc xây dựng quê hương, đất nước trong sự nghiệp CNH- HĐH, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng dược nâng cao.

- Các công trình phúc lợi phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân luôn được quam tâm, đầ tư và phát triển như hệ thông: Điện, đường, trường, trạm, các khu trung tâm vui chơi giải trí của thôn làng, hệ thống các khu di tích văn hóa như Đền, Đình, chùa được nhân dân đóng góp trùng tu, tôn tạo xây dựng ngày một khang trang, bền vững. Từng bước đáp ứng được các hoạt động VHVN – TDTT và các hoạt động tự do tín ngững trong đời sống của nhân dân.

2.2. Khó khăn:

- Tân Phú là xã mới với đặc thù là một xã nông nghiệp thuần túy, ngành nghề phụ nhỏ lẻ, đời sống của nhân dân dựa chính vào trồng trọt và chăn nuôi nên mức thu nhập bình quân đầu người đạt thấp. Do vậy đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

- Nguồn thu ngân sách của địa phương còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ tới chính sách đầu tư cho phát triển trên mọi lĩnh vực kinh tế - VHXH trong địa phương.

 

 

(Cây Trôi - một trong ba Cây Di sản Việt Nam của xã)

 

3.Những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng:

Kinh tế - xã hội luôn được Đảng bộ quan tâm, chú trọng, đang trên đà phát triển tốt. Hạ tầng kỹ thuật được cải thiện đáng kể, Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo là 2,87%, năm 2020 giảm còn 1,29%. Hộ cận nghèo năm 2015 là 3,2%; năm 2020 giảm còn 1,72%.; Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28 triệu đồng năm 2015 lên 41 triệu đồng năm 2020, tăng13 triệu đồng, đạt 115% mục tiêu Đại hội đề ra. Năm 2020 phấn đấu đạt 45-50 triệu đồng/người/năm.

Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm được đầu tư XD  tương đối hoàn chỉnh. Trong đó trục đường trung tâm xã đã được thảm nhựa áp phan. Hệ thống điện đã được cải tạo nâng cấp theo dự án RE II đáp ứng  nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.

Xã có 6 trường học là: 02 trường Mầm non, 02 tiểu học và  02 Trung học cơ sơ đều đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, đầu tư. Trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

- Xã có 06 di tích lịch sử văn hóa Cấp Tỉnh, 03 Cây Di Sản Việt Nam. Việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo và trùng tu các di tích lịch sử văn hóa của địa phương luôn được  đảng, chính quyền và nhân dân trong xã làm tốt để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa của nhân dân.

7/7 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh và huyện 5 năm liền. Số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa = 90%.

Xã đã xây dựng hương ước làng văn hóa quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ đều đi vào nề nếp được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng dược nâng cao.

 

 

(Cây Bồ Đề - một trong ba Cây Di sản Việt Nam của xã)

 

* Phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới:

- Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phú quyết tâm thực hiện thành công chương trình dồn thửa, đổi ruộng

- Xây dựng chính quyền vững mạnh; hệ thống chính trị vững mạnh; Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020- 2025 nhiệm vụ đặt ra là Đảng bộ tập trung lãnh đạo.

“Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển thương mại và dịch vụ, gắn sản xuất với thị trường, quan tâm phát triển văn hóa- xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu...”

NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 10-12%.

Trong đó: Nông nghiệp - thủy sản tăng 2-3%. Công nghiệp - xây dựng tăng 14-16%; Dịch vụ tăng 13-15 %.

2- Cơ cấu giá trị sản xuất: Công nghiệp-xây dựng 46,9 %; Nông nghiệp - thủy sản 14,7%; Dịch vụ 38,4%.

3- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65-70 triệu đồng.

4- Ổn định tỷ lệ sinh hàng năm; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 15%.

5- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,2% (theo tiêu chí đa chiều).

6- Giải quyết việc làm mới hàng năm từ 70 đến 90 lao động.

7- Nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề trên 92%.

8- Giáo dục- Đào tạo:  100% Trường Mầm non, Trường TH&THCS đạt chuẩn mức độ II.

            9- 100% số thôn; 100% số cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 95% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Số gia đình có người thân sử dụng hình thức hỏa táng đạt trên 85%.

10- Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 100%.

11- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch duy trì ổn định đạt 100%.

12- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95% trở lên.

13- Đến năm 2025 đạt chuẩn xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

14- Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

15- Chính quyền đạt danh hiệu chính quyền cơ sở vững mạnh.

16- MTTQ và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

17- Số đảng viên kết nạp bình quân hàng năm: 6-8 đảng viên.

18- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%.

19- Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%.

 

20- Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh.

 

 

 

 

Ngày đăng: 27/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục