CÁC XÃ, THỊ TRẤN

XÃ PHÚ THỊNH

1.     Đảng uỷ xã Phú Thịnh

Địa chỉ Email: phuthinh@vinhphuc.gov.vn

            * Bí thư Đảng ủy : Trần Đức Cậy

            - Số điện thoại: 0978603677

            - Địa chỉ Email: tranduccay@gmail.com       

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách hoạt động của Đảng bộ xã Phú Thịnh.

            * Thường trực Đảng ủy: Bùi Diễn Thanh

            - Số điện thoại: 0989131257

            - Địa chỉ Email: phuthinh@vinhphuc.gov.vn

            - Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Đảng ủy.

 

2.     HĐND xã Phú Thịnh

Địa chỉ Email: phuthinh@vinhphuc.gov.vn

* Chủ tịch HĐND: Trần Đức Cậy

            - Số điện thoại: 0978603677

            - Địa chỉ Email: tranduccay@gmail.com       

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách hoạt động của HĐND xã Phú Thịnh.

            * Phó Chủ tịch HĐND: Phạm Hồng Nghiệp

            - Số điện thoại: 0947848496

              - Địa chỉ Email: nghiepcthndphuthinh@gmail.com

  - Lĩnh vực phụ trách: Thường trực HĐND.

 

3.     UBND xã Phú Thịnh

Số điện thoại: 02113.838.015.

Địa chỉ Email: phuthinh@vinhphuc.gov.vn

            * Chủ tịch UBND: Nguyễn Đức Kha

            - Số điện thoại: 0947848504

            - Địa chỉ Email: phuthinh@vinhphuc.gov.vn

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách hoạt động khối chính quyền.

            * Phó Chủ tịch UBND: Trần Xuân Khiêm

            - Số điện thoại: 0987493628

            - Địa chỉ Email: tuyenkhiem72@gmail.com

 

            -  Lĩnh vực phụ trách: phụ trách về phát triển nông nghiệp nông thôn, chăn nuôi, văn hóa xã hội, y tế, dân số trẻ em, tư pháp, môi trường, vay vốn ngân hàng.

Ngày đăng: 20/07/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục