CÁC XÃ, THỊ TRẤN

XÃ YÊN BÌNH

1. Đảng ủy xã  Yên Bình.

*Họ và tên đồng chí Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên, chức danh: TRƯƠNG TRỌNG HÙNG

- Số điện thoại: 0988.734.126

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

*Họ và tên đồng chí Phó Bí thư:

- Họ tên, chức danh: NGÔ QUANG TRUNG

- Số điện thoại: 0986.716.358.

- Địa chỉ  Email: ngoquangtrungxd@gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách: PBT thường trực Đảng ủy.

2. HĐND xã Yên Bình

*Họ và tên đồng chí Chủ tịch HĐND:

- Họ tên, chức danh: 

- Số điện thoại: 0987.264.059.

- Địa chỉ email: bvhuongvp@gmail.com.

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

*Họ và tên đồng chí Phó Chủ tịch HĐND:

- Họ tên, chức danh: NGUYỄN VĂN CƯƠNG

- Số điện thoại: 0983.496.961

- Lĩnh vực phụ trách: Phó CT HĐND.

3. UBND xã Yên Bình.

Số điện thoại: 0211.3825.433.

Địa chỉ Email: yenbinh@vinhphuc.gov.vn

*Họ và tên đồng chí Chủ tịch UBND:

- Họ tên, chức danh: TRẦN VĂN PHÚ

- Số điện thoại: 0985.924.105.

- Địa chỉ email: tranvanphuyb@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

*Họ và tên đồng chí Phó Chủ tịch UBND :

- Họ tên, chức danh: 

- Số điện thoại:

- Địa chỉ email:

- Lĩnh vực phụ trách: Phó CT UBND.

1. Đặc điểm tình hình vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, dân số.

Địa điểm trụ sở: xã Yên Bình – huyện Vĩnh Tường.

Điện thoại: 0211.3825.433.

Yên Bình là xã nằm ở phía Bắc huyện Vĩnh Tường, phía đông giáp xã Hợp Thịnh, Vân Hội ( huyện Tam Dương), phía nam giáp xã Chấn Hưng, phía bắc giáp xã Hoàng Lâu, Kim Xá, phia tây giáp xã Kim Xá. Là một địa phương thuần nông về nông nghiệp, với tổng diện tích đất tự nhiên là 627,65 ha. Trong đó: Diện tích đất canh tác là 427 ha, với 2479 hộ = 9534 nhân khẩu, có 04 thôn hành chính, 7  chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã .

2. Thuận lợi, khó khăn.

* Về thuận lợi:

Đảng bộ, Chính quyền, các ban ngành,đoàn thể là một tập thể đoàn kết, thống nhất về tư tưởng lãnh,chỉ đạo, sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong địa phương, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường, các  cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, xây dựng, phục vụ thiết thực cho việc giao lưu phát triển, kinh tế, xã hội. nâng cao đời sống dân trí trong nhân dân.

* Về khó khăn:

Yên Bình là xã thuần nông, nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế đặc biệt là trong nông nghiệp như: cơ cấu cây trồng, vật nuôi,… chưa được chuyển biến tích cực, công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm còn chưa được tự giác, tham gia ủng hộ các phong trào, xây dựng các vốn, quỹ còn hạn chế. Cho nên phần nào ảnh hưởng đến định hướng, công tác phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân trên địa bàn.

3. Truyền thống địa phương.

Yên Bình là địa danh có bề dầy lịch sử đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm, là quê hương có truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học, nhân dân có tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương đổi mới và ngày càng phát triển.

4. Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng hiện nay ( đến tháng 12 / 2017).

    4.1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã.

UBND xã bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xây dựng kế hoạch chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức giao ban công tác UBND xã hàng tháng, hàng tuần. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công việc, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến và điều hành công việc, tăng cương kiểm tra hoạt động của cán bộ công chức và chuyên môn.

     4.2. Về kinh tế.

      Tổng giá trị sản xuất năm 2017 là: 202.804.467.000 đồng.

     Trong đó:

     Giá trị thu nhập từ ngành nông nghiệp – thủy sản  là : 74.614.467.000  đồng = 37 %  giảm  15,2% so với cùng kỳ (nguyên nhân do giá của đàn lợn thấp, thu nhập của ngành chăn nuôi giảm);

     Giá trị thu nhập từ  ngành CN – XD là: 62.720.000.000 đồng = 31 % tăng 7,3 % so với cùng kỳ.

     Giá trị thu nhập từ ngành TM - DV là : 65.470.000.000 đồng = 32 % tăng 7,9 % so với cùng kỳ.

    4.3.Văn hóa xã hội.

4.3.1.Về giáo dục.

Các trường đã tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy và học, kết hợp giữa nhà trường, phụ huynh học sinh cùng các ban ngành đoàn thể, do đó chất lượng giáo dục được nâng lên, đồng thời giữ vững chỉ Tiêu phổ cập giáo dục.

4.3.2. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Trạm y tế  xã làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông về môi trường, giám sát dịch bệnh, khám chữa  bệnh, chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em trong độ tuổi đúng quy định.

4.3 3. Công tác VHTT.

Làm tốt công tác tuyên truyền tiếp âm đài truyền thanh huyện kịp thời, tập chung tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu là: 30 chiếc, tiếp âm và phát thanh trên hệ thống truyền thanh là: 60 lượt. nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực như: mừng Đảng mừng xuân, các ngày lễ 30/4, 01/5, xây dựng NTM…Công tác xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư được thực hiện tốt.

4.3.4.  Công tác chính sách xã hội.

Thực hiện đầy đủ chế độ chi trả trợ cấp, cấp quà nhân dịp các ngày lễ, tết cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng nhiễm chất độc hóa học, đối tượng tù đày và các đối tượng khác, kịp thời, chính xác đúng, đủ theo quy định của Đảng và nhà nước.

4.3.5. Quốc phòng – an ninh.

Tiếp tục duy trì công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung triển khai toàn diện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường, thường xuyên tổ chức ra quân, tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm.

5. Phương hướng nhiệm vụ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chủ động thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của cấp trên nhằm đưa ra những chủ trương, chính sách vào trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong đời sống của nhân dân.

 

 

Ngày đăng: 21/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục