CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Vũ Di

 

   1. Đảng uỷ xã Vũ Di:

Số điện thoại: 02113889395

Địa chỉ Email: Danguyvudi@gmail.com

 * Bí thư: Trần Hùng Tiến

Số điện thoại:  0982765574

Địa chỉ Email Danguyvudi@gmal.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng. [

* Phó Bí thư: Cao Anh Thuận

Số điện thoại: 0984350949

Địa chỉ Email Danguyvudi@gmal.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng. [

 

2. Hội đồng nhân dân xã Vũ Di.

  * Chủ tịch: Trần Hùng Tiến

Số điện thoại:  0982765574

Lĩnh vực phụ trách:  Hội đồng nhân dân xã Vũ Di

*Phó chủ tịch: Trần Mạnh Cường

Số điện thoại: 0972574120

  Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân xã Vũ Di

 

3. Uỷ ban nhân dân xã

Số điện thoại: 02113889395

Địa chỉ Email: ubndvd@gmail.com 

* Chủ tịch: Lê Hồng Hà

Số điện thoại:0382556651

Địa chỉ Email công vụ:  

     Lĩnh vực phụ trách: Ủy ban nhân dân xã Vũ Di

* Phó Chủ tịch: Đặng Tuấn Cường

Số điện thoại:0336020158

Địa chỉ Email: Cườngdt@vinhphuc.gov.vn

          Lĩnh vực phụ trách: Ủy ban nhân dân xã Vũ Di.

   

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỊA PHƯƠNG

 

Vũ Di có vị trí địa lý nằm ở trung tâm của huyện Vĩnh Tường; tổng diện tích đất tự nhiên 371,71 ha; trong đó đất canh tác 268,1 ha, địa bàn dân cư có 4 thôn (Xuân Lai, Vũ Di, Yên Nhiên, Yên Trình); toàn xã có 1.444 hộ với 4.961 khẩu, Đảng bộ có 267 đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ (7 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học ).

Vũ Di là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hoá và văn hiến. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; người dân Vũ Di đã xây dựng, bồi đắp và hun đúc nên một vùng đất có nền văn hoá phát triển, là cái nôi nuôi dưỡng, làm giàu những truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng rất đáng tự hào. Vũ Di là đất hiếu học nên có tầng lớp trí thức thành đạt khá đông; truyền thống hiếu học ở Vũ Di có từ lâu đời và được lưu truyền, gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ dòng họ này sang dòng họ khác, từ làng này sang làng khác, và càng được phát huy trong thời đại ngày nay. Trong lịch sử dân tộc, đất và người Vũ Di luôn có mặt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Vũ Di là nơi sinh ra những người con trung dũng, kiên cường chống giặc ngoại xâm; nơi đây là quê hương của những nhà hoạt động cách mạng lớn như: Đội Cấn, Lê Xoay... Trong quá trình phấn đấu đi lên của mình cùng với sự nghiệp chung của nước nhà Vũ Di luôn xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng.

Trong những năm chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Vũ Di luôn làm tròn nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyền lớn thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”; trong 10 năm liên tục 1966 - 1975) xã Vũ Di luôn có mức đóng góp hàng năm từ 650 - 700 tấn thóc, tương đương 10% đóng góp của huyện cho nhà nước. Trong 20 năm chống Mỹ, Vũ Di đã tiễn đưa 716 thanh niên lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường; trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Vũ Di đã có 116 đồng chí anh dũng ngã xuống, 64 đồng chí đã cống hiến một phần máu thịt của mình để bảo vệ nền độc lập, tự do của tổ quốc, làm rạng rỡ truyền thống của quê hương. Với những thành tích to lớn trong lao động, sản xuất, trong đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến; trong dịp tổng kết khen thưởng 20 năm chống Mỹ, cứu nước Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Di đã vinh dự được Quốc hội và Hội đồng Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 01 Huân chương Kháng chiến hạng Ba, 02 Huân chương Lao động hạng Ba, 247 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ các loại cho cá nhân, 202 Huy chương Kháng chiến các loại, 120 Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng; hơn 1000 gia đình được tặng Bảng gia đình Vẻ vang”, hơn 100 gia đình được tặng Bảng vàng Danh dự”.Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được các cấp, các ngành tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen, Cờ thưởng và các danh hiệu thi đua khác.

Trong công cuộc đồi mới, thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, hàng năm Đảng bộ xã đều có Nghị quyết về phát triển các thành phần kinh tế; phát triển kinh tế hộ gia đình, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế trang trại, sản xuất ngành nghề: Mộc, nề, cơ khí, xây dựng, doanh nghiệp... Đời sống vật chất, tinh thần và bộ mặt nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao. Với những thành tích đạt được qua các thời kỳ, tháng 7/1998 Đảng bộ và nhân dân Vũ Di đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống pháp”.

Phát huy những thành tích đã đạt được qua các thời kỳ; Đảng bộ xã Vũ Di tiếp tục lãnh đạo nhân dân lao động sản xuất, xây dựng quê hương, trên cơ sở các Chủ trương, chính của Đảng, Nhà nước; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế; mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14 – 16%, giá trị thu nhập năm 2019 đạt 46,3 triệu đồng/người/năm. Các mục tiêu xã hội như: Y tế, giáo dục (trường Mầm non, Tiểu học và THCS) đều đạt chuẩn quốc, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 0,83%; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình Vãn hoá hàng năm đều đạt từ 93% trở lên, 4/4 làng đều đạt làng vãn hoá cấp tỉnh. Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững, công tác quân sự, quốc phòng nhiều năm liên tục đạt đơn vị quyết thắng,

- Năm 2017 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba.

- Năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Tháng 8/2019 được Thủ tướng chính phủ công nhận xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống pháp.

- Năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hàng năm đều đạt đơn vị khá, mạnh trở lên; chính quyền đều đạt chính quyền cơ sở Trong sạch vững mạnh; Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt Đảng bộ Trong sạch vững mạnh.

Giai đoạn  2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền xã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tân đó là: Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ; chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, lấy giá trị và hiệu quả kinh tế làm mục tiêu phấn đấu; tăng cường đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.           

    Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14 - 16,35%/năm;

Trong đó: Nông nghiệp, thủy sản: 4 - 5%; Công nghiệp, xây dựng: 25- 30%; Thương mại, dịch vụ: 10- 12%.         

- Cơ cấu kinh tế:

   + Nông nghiệp, thủy sản :  15%.

   + Công nghiệp, xây dựng:  10%.

   + Thương mại, dịch vụ: 75%.

   - Thu nhập bình quân đầu người 60,0 triệu đồng/người/năm.

   - Các nhà trường nâng cao mức độ đạt chuẩn quốc gia.

   - Tỷ lệ sinh: 1,69%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,87%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 7 – 8%, sinh con thứ ba 11-12%;  

   - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75 - 85%.

   - Cơ cấu lao động năm 2020: Công nghiệp, dịch vụ chiếm 78%.

   -  Hàng năm có 93%  số hộ trở lên đạt GĐVH; giữ vững 4 làng văn hóa cấp tỉnh.

   -  Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,8 % theo tiêu chí mới.

   - Phấn đấu xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 thôn đạt khu dân cư nông thôn  mới kiểu mẫu.

   - Chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể hàng năm đạt TSVM.

   - Số đảng viên kết nạp bình quân hàng năm đạt 3% trở lên.

   - Tỷ lệ tổ chức Đảng đạt danh hiệu TSVM hàng năm đạt 80% trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.Đảng bộ hàng năm đều đạt TSVM.

     Mặc dù còn nhiều thách thức đặt ra trong thời gian tới; song với truyền thống yêu nước, đức tính cần cù, năng động, sáng tạo Đảng bộ và nhân dân Vũ Di chắc chắn sẽ vượt qua để giành được  những thắng lợi to lớn hơn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Ngày đăng: 24/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục