CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Vũ Di

               

 1. Đảng uỷ xã Vũ Di:

  Số điện thoại: 02113 889 396

Địa chỉ Email: danguyvudi@gmail.com

 * Bí thư: Trần Hùng Tiến

Số điện thoại:  0982765574

Địa chỉ Email: tienvd74@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng. [

* Phó Bí thư thường trực: Cao Anh Thuận

Số điện thoại: 0984350949

Địa chỉ Email: caothuanthuongtrung@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng. [

* Phó Bí thư: Lê Hồng Hà

Số điện thoại: 0382556651

Địa chỉ Email: halh@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền. [

2. Hội đồng nhân dân xã Vũ Di.

* Chủ tịch: Trần Hùng Tiến

Số điện thoại:  0982765574

Địa chỉ Email: tienvd74@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:  Hội đồng nhân dân xã Vũ Di

*Phó chủ tịch: 

Số điện thoại: 

Địa chỉ Email:

Lĩnh vực phụ trách

3. Uỷ ban nhân dân xã

Số điện thoại: 02113 889 395

Địa chỉ Email công vụ: vudi@vinhphuc.gov.vn 

* Chủ tịch: Lê Hồng Hà

Số điện thoại: 0382556651

Địa chỉ Email công vụ:  halh@vinhphuc.gov.vn

  Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền.

 

* Phó Chủ tịch: Đặng Tuấn Cường

Số điện thoại: 0336020158

Địa chỉ Email: cuongdt@vinhphuc.gov.vn

          Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền.

* Phó Chủ tịch: Phan Biên Cương

Số điện thoại: 0396986691

Địa chỉ Email: biencuongvudi@gmail.com

          Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền.

 

 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỊA PHƯƠNG

 

Vũ Di có vị trí địa lý nằm ở trung tâm của huyện Vĩnh Tường; tổng diện tích đất tự nhiên 371,71 ha; trong đó đất canh tác 268,1 ha, địa bàn dân cư có 4 thôn (Xuân Lai, Vũ Di, Yên Nhiên, Yên Trình); toàn xã có 1.464 hộ với 4.437 khẩu, Đảng bộ có 279 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ (7 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an ).

Vũ Di là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hoá và văn hiến. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; người dân Vũ Di đã xây dựng, bồi đắp và hun đúc nên một vùng đất có nền văn hoá phát triển, là cái nôi nuôi dưỡng, làm giàu những truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng rất đáng tự hào. Vũ Di là đất hiếu học, truyền thống hiếu học ở Vũ Di có từ lâu đời và được lưu truyền, gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác và càng được phát huy trong thời đại ngày nay. Trong lịch sử dân tộc, đất và người Vũ Di luôn có mặt trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Vũ Di là nơi sinh ra những người con trung dũng, kiên cường chống giặc ngoại xâm; nơi đây là quê hương của những nhà hoạt động cách mạng lớn như: Đội Cấn, Lê Xoay... Trong quá trình phấn đấu đi lên của mình cùng với sự nghiệp chung của nước nhà Vũ Di luôn xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng.

Trong công cuộc đổi mới, thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, hàng năm Đảng bộ xã đều có Nghị quyết về phát triển các thành phần kinh tế; phát triển kinh tế hộ gia đình, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế trang trại, sản xuất ngành nghề: Mộc, nề, cơ khí, xây dựng, doanh nghiệp... Đời sống vật chất, tinh thần và bộ mặt nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Phát huy những thành tích đã đạt được qua các thời kỳ; Đảng bộ xã Vũ Di tiếp tục lãnh đạo nhân dân lao động sản xuất, xây dựng quê hương, trên cơ sở các Chủ trương, chính của Đảng, Nhà nước; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế; mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14 – 16%, giá trị thu nhập năm 2020 đạt 61,67 triệu đồng/người/năm. Các mục tiêu xã hội như: Y tế, giáo dục (trường Mầm non, Tiểu học và THCS) đều đạt chuẩn quốc, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 8 hộ chiếm 0,55%; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình Vãn hoá hàng năm đều đạt từ 95% trở lên, 4/4 làng đều đạt làng văn hoá cấp tỉnh. Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững, công tác quân sự, quốc phòng nhiều năm liên tục đạt đơn vị quyết thắng.

Năm 2020 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba về 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hàng năm đều đạt đơn vị khá, mạnh trở lên; chính quyền đều đạt chính quyền cơ sở Trong sạch vững mạnh; Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt Đảng bộ Trong sạch vững mạnh.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền xã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ; chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, lấy giá trị và hiệu quả kinh tế làm mục tiêu phấn đấu; tăng cường đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.           

             Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

           - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10-11%/năm; Trong đó: Nông nghiệp, thủy sản: 1-2%; Công nghiệp, xây dựng: 13-14%; Thương mại, dịch vụ: 8-9%.         

           - Cơ cấu kinh tế:

            + Nông nghiệp, thủy sản :  10,84%.

            + Công nghiệp, xây dựng:  68,54%.

            + Thương mại, dịch vụ: 20,62%.

            - Thu nhập bình quân đầu người 63,7 triệu đồng/người/năm.

            - Các nhà trường nâng cao mức độ đạt chuẩn quốc gia.

            - Tỷ lệ sinh: 1,69%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,87%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 7 – 8%, sinh con thứ ba 11-12%;  

            - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75 - 85%.

            - Cơ cấu lao động năm 2021: Công nghiệp, dịch vụ chiếm 80%.

               -  Hàng năm có 95%  số hộ trở lên đạt GĐVH; giữ vững 4 làng văn hóa cấp tỉnh.

            -  Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,4 % theo tiêu chí mới.

            - Phấn đấu cuối năm 2021 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 thôn đạt khu dân cư nông thôn  mới kiểu mẫu.

            - Chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể hàng năm đạt TSVM.

            - Số đảng viên kết nạp bình quân hàng năm đạt 3% trở lên.

            - Tỷ lệ tổ chức Đảng đạt danh hiệu TSVM hàng năm đạt 80% trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ hàng năm đều đạt TSVM.

            Mặc dù còn nhiều thách thức đặt ra trong thời gian tới; song với truyền thống yêu nước, đức tính cần cù, năng động, sáng tạo Đảng bộ và nhân dân Vũ Di chắc chắn sẽ vượt qua để giành được  những thắng lợi to lớn hơn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước trao tặng./.

 

 

 

Ngày đăng: 26/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục