CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Nghĩa Hưng

 

1. Đảng uỷ xã Nghĩa Hưng

Số điện thoại cố định 02113793876   Địa chỉ mail công vụ:  Không

* Họ tên đ.c Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên:  Trần Văn Thái             - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

- Số điện thoại: 0349008705

- Địa chỉ mail công vụ: thaitv

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác đảng

* Họ và tên các đ/c Phó bí thư:

- Họ tên: Bạch Minh Phương      - Phó Bí thư Đảng ủy xã

- Số điện thoại : 0976030695

- Địa chỉ mail công vụ: không

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

2. HĐND xã Nghĩa Hưng   Số điện thoại……Địa chỉ mail công vụ…….

* Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên: Bạch Minh Phương      - Chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại : 0976030695

- Địa chỉ mail công vụ; Không

- Lĩnh vực phụ trách:  HĐND xã

* Họ và tên các đ.c  Phó Chủ tịch:

- Họ tên: Nguyễn Kim Cường  - Phó chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại:  0774313027

- Địa chỉ mail công vụ : Không

- Lĩnh vực phụ trách: HĐND xã

3. UBND xã Nghĩa Hưng  Số điện thoại: 02113838233 Địa chỉ mail công vụ nghiahung

* Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên: Lê Văn Phương    - Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0978539022

- Địa chỉ mail công vụ: phuonglv3

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền UBND xã

* Họ và tên các đ.c Phó Chủ tịch:

- Họ tên : Bùi Văn Đô    - Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại:  0386185102

- Địa chỉ mail công vụ; dobv

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Chính quyền

              

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ VĂN HÓA XÃ NGHĨA HƯNG

 

Nghĩa Hưng có diện tích tự nhiên 466,9 ha; dân số 9972 người với 2580 hộ ở 7 thôn dân cư. Nhân dân sống quần tụ ở 7 thôn trong xã là thôn Sen; thôn Đình; thôn Chợ; thôn Vỡ; thôn Cuối; thôn Chùa và thôn Nghĩa Lập.

Xã Nghĩa Hưng có đường Quốc lộ 2A, đường sắt Hà Nội- Lao Cai, dòng Sông Phan chạy qua. Suốt quá trình lịch sử lâu dài, vùng đất Nghĩa Hưng sản sinh và nuôi dưỡng lớp lớp các thế hệ con người cần cù, sáng tạo trong lao động, thông minh tài trí trong học tập, kiên cường bất khuất trong đấu tranh. Quá trình đó đã dựng lên đời sống văn hóa, cốt cách con người của một vùng quê giàu truyền thống yêu nước và kiên cường cách mạng. Chính bề dày truyền thống lịch sử  và văn hóa đó là cơ sở thuận lợi để nhân dân Nghĩa Hưng bước vào thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, đã có những bước đi phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế.

 - Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2015-2020 (GCĐ 2010) ước đạt 11,66% (MTĐH: 11%), trong đó: Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 21,6% (MTĐH: 20%); Dịch vụ ước tăng 19,3% (MTĐH: 17%); Nông nghiệp - Thủy sản ước giảm -0,74% (MTĐH: 4%).

-Về cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp (tính từ năm 2015 đến năn 2020): Công nghiệp - xây dựng tăng từ 30% lên 35%, (MTĐH: 32%); dịch vụ tăng từ 39% lên 44% (MTĐH: 33%); nông nghiệp, thủy sản giảm từ 31% xuống còn 21%, (MTĐH: 35%). Thu nhập đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 47,5 triệu đồng vào năm 2020.

 Đảng bộ xã Nghĩa Hưng có 235 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ, có 34 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên. Xã có 06 bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 93 liệt sỹ, 52 thương binh

Về với Nghĩa Hưng là về với cội nguồn dân tộc, bởi ở nơi đây có di chỉ khảo cổ Nghĩa Lập, nhiều di cốt, hiện vật đã tìm thấy ở nơi này chứng minh cách đây 3500 năm người Việt Cổ đã sinh sống trên mảnh đất này. Nghĩa Hưng còn biết đến với di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Sông Kênh được xếp hạng công trình kiến trúc Quốc gia. Đền thờ hai vị tướng thời  Hùng Vương thứ 18 được nhân dân phụng thờ ở đền Nghĩa Hưng là Đang Đông Đại Vương và Minh Quang Đại Vương đã có công giúp nhà vua đánh giặc giữ nước.

A. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG 5 NĂM QUA

 Nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân trong xã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu về đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đa số các chỉ tiêu đại hội đề ra đều đạt và vượt. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp theo hướng phát triển chung của xã hội; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, làm tốt chính sách xã hội, quan tâm đến cuộc sống của hộ nghèo, gia đình chính sách, đầu tư cho văn hóa - thông tin, thể dục, thể thao, giáo dục, đào tạo, y tế - dân số; an ninh - quốc phòng được giữ vững và ổn định; thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả, Địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

B. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

- Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm: 9-10%.

Trong đó: Công nghiệp-Xây dựng: 12-13%; Dịch vụ: 14-15%; Nông nghiệp- Thủy sản: 1-2 %      

- Cơ cấu giá trị sản xuất: Công nghiệp-Xây dựng: 39%; Thương mại-dịch vụ: 46%; Nông nghiệp- Thủy sản: 15%.

- Đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 68-70 triệu đồng.

- Mức giảm tỷ lệ sinh hằng năm từ 0,03 đến 0,05%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 0,2 đến 0,3% .

- Mỗi năm có khoảng từ 100 đến 150 lao động có việc làm mới.

- Trường MN, trường TH, trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

- 7/7 thôn đạt thôn văn hóa.

- 85% số gia đình đạt chuẩn văn hoá.

- 95%  lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý.

-  95 % người dân tham gia bảo hiểm y tế.

  - Đến năm 2025 xã đạt nông thôn mới nâng cao

  - Kết nạp đảng viên mới hằng năm: từ 5-7 đảng viên.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 75%

- Tỷ lệ chi bộ đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%

- Phần đấu hằng năm Đảng bộ và Chính quyền đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. MTTQ, các tổ chức Chính trị - Xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

 Trụ sở làm việc xã Nghĩa Hưng

 

Kế thừa và phát huy tinh thần cần cù lao động sáng tạo, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Hưng quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, vững bước tiến lên trên con đường xây dựng CNXH, tô thắm truyền thống vẻ vang của quê hương./.

 

Nghĩa Hưng, ngày 21 tháng 8 năm 2020

                                                               

 

 

Ngày đăng: 21/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục