Thời sự tổng hợp

Thôn Bàn Mạch (xã Lý Nhân) tổ chức ra quân san gạt và làm đường nội đồng phục vụ công tác dồn thửa đổi ruộng 19/11/2018

Sáng ngày 18/11/2018, Ban chỉ đạo DTĐR huyện Vĩnh Tường chỉ đạo xã Lý Nhân tổ chức khởi công san gạt đắp mương, làm bờ vùng, bờ thửa phục vụ công tác dồn thửa đổi ruộng (DTĐR). Trực tiếp chỉ đạo buổi...