Hoạt động HĐND các cấp

Thường trực HĐND huyện giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND xã Phú Thịnh. (31/08/2018)

Sáng ngày 30/8/2018, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Ngọc Triển - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND xã Phú Thịnh từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 15/8/201...

Thường trực HĐND huyện giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND xã Tân Cương (28/08/2018)

Sáng ngày 28/8/2018, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND xã Tân Cương từ đầu nhiệm kỳ đến ngà...

Thường trực HĐND huyện giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND xã Yên Lập (22/08/2018)

Sáng ngày 22/8/2018, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND xã Yên Lập từ đầu nhiệm kỳ đến ngày...

Thường trực HĐND huyện giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND xã Kim Xá (21/08/2018)

Chiều ngày 21/8/2018, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND xã Kim Xá từ đầu nhiệm kỳ đến ngày...

Giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Vĩnh Tường (17/08/2018)

Sáng ngày 16/8/2018, Đoàn giám sát của tỉnh về việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình do đồng chí Nguyễn Thị Thu Chầm – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trường đoàn đã có buổi giám sát trách nhiệm của UBND các cấp về việc thực hiện khoả...

HĐND xã Tân Tiến tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (26/07/2018)

Sáng ngày 25/7/2018, HĐND xã Tân Tiến tiến hành kỳ họp thứ 6 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Chí Tuệ – Phó Bí thư Huyện ủy; đại diện Phòng Tài nguyên &Môi trường huyện; Hội Nông dân huyện, đại diện Đảng ủy – UBND và các đại b...

Đoàn giám sát MTTQ giám sát việc thực hiện xét duyệt trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Kim Xá (24/07/2018)

Sáng ngày 24/7/2018, Đoàn giám sát của MTTQ huyện do đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác xét duyệt trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và rà soát, bình xét hộ...

Đoàn giám sát MTTQ xét duyệt trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Bình Dương. (22/07/2018)

Sáng ngày 20/7/2018, Đoàn giám sát của MTTQ huyện do đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác xét duyệt trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và rà soát, bình xét hộ...

HĐND Thị trấn Tứ Trưng khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 6. Bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND Thị trấn. (20/07/2018)

Sáng ngày 20/7/2018, HĐND Thị trấn Tứ Trưng tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo...

Hội đồng nhân dân xã Lý Nhân khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (20/07/2018)

Sáng ngày 20/7/2018, HĐND xã Lý Nhân khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 06, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và UBND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ t...

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_9890 (FILEminimizer)
IMG_9888 (FILEminimizer)
IMG_9886 (FILEminimizer)
IMG_9885 (FILEminimizer)
IMG_9883 (FILEminimizer)
IMG_9880 (FILEminimizer)
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)