Thông tin cần biết

Từ 01/01/2021: Bãi bỏ hàng loạt quy định liên quan đến lương hưu (25/11/2020)

Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu của người lao động, từ 1-1-2021, hàng loạt quy định hiện hành liên quan đến lương hưu sẽ bị bãi bỏ....

Luật Giáo dục 2019: 10 điểm mới quan trọng áp dụng từ 01/7/2020 (18/11/2020)

Luật giáo dục 2019 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 với những điểm mới đáng chú ý sau đây:...

Hướng dẫn mới về Đảng viên được miễn sinh hoạt nơi cư trú (12/11/2020)

Ngày 30/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW thực hiện trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú....

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_0517
IMG_0365
IMG_0358
IMG_0355
IMG_0350
IMG_0348
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)