Thông tin cần biết

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (27/02/2015)

Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, Kế hoạch của Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với d...

UBND tỉnh: Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần (10/02/2015)

Ngày 29/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần, cụ thể như sau:...

Vĩnh Tường triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu “Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/02/2015)

Nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, Bộ Tư P...

Thông báo bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành (03/02/2015)

Ngày 29/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 10 quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc do nội dung không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Vậy UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành,...

Tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ năm 2015 (28/01/2015)

Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc....

Từ 25/2, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo giá nhà nước (28/01/2015)

Theo Thông tư số 02/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/01/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất để giao đất có t...

Quản lý, sử dụng, lưu thông đồng tiền có mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hoá, tín ngưỡng, lễ hội. (28/01/2015)

Vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 71/BVHTTDL-VHCS, đề nghị Giám đốc Sở VHTTDL, lãnh đạo Ban Quản lý Di tích các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, h...

Những điểm mới nổi bật của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi (23/01/2015)

Ngày 13/6/2014, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 với nhiều điểm mới nổi bật:...

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_9890 (FILEminimizer)
IMG_9888 (FILEminimizer)
IMG_9886 (FILEminimizer)
IMG_9885 (FILEminimizer)
IMG_9883 (FILEminimizer)
IMG_9880 (FILEminimizer)
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)