Thông tin cần biết

Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ sau DTĐR: Nông dân yên tâm sản xuất (09/08/2019)

Việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho bà con nông dân được canh tác trên thửa ruộng lớn, mạnh dạn đưa cơ giới hóa, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao trên một đơn vị d...

Tăng trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng (24/07/2019)

Ngày 01/7/2019 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng....

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_9890 (FILEminimizer)
IMG_9888 (FILEminimizer)
IMG_9886 (FILEminimizer)
IMG_9885 (FILEminimizer)
IMG_9883 (FILEminimizer)
IMG_9880 (FILEminimizer)
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)