Thông tin cần biết

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (12/11/2019)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất đồng Hóc Cá, thông Phong Doanh, xã Bình Dương...

Vĩnh Tường có 06 xã, thị trấn được công nhận là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (07/10/2019)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 công nhận xã An toàn khu (ATK) của Trung ương trong thời ký kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đối với 17 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong số đó, riêng huyện Vĩnh Tường có...

Công văn về việc tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (19/09/2019)

Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_9890 (FILEminimizer)
IMG_9888 (FILEminimizer)
IMG_9886 (FILEminimizer)
IMG_9885 (FILEminimizer)
IMG_9883 (FILEminimizer)
IMG_9880 (FILEminimizer)
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)