Thông tin cần biết

Tăng mức trợ cấp cho người có công từ 01/7/2018. (01/08/2018)

Ngày 12/07/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng....

Điều chỉnh mức hỗ trợ cán bộ xã đã nghỉ việc (01/08/2018)

Theo Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, từ 01/07/2018, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc....

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_9890 (FILEminimizer)
IMG_9888 (FILEminimizer)
IMG_9886 (FILEminimizer)
IMG_9885 (FILEminimizer)
IMG_9883 (FILEminimizer)
IMG_9880 (FILEminimizer)
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)