Thông tin cần biết

Thông báo về việc triển khai thi công dự án: Khu đất dich vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường (13/01/2022)

Dự án: Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi đất tại Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 với diện tích là: 15,64ha và được UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt phương án BT-GPMB tại Quyết định số 2199/QĐ-CT ngày 31/8/2...

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_0517
IMG_0365
IMG_0358
IMG_0355
IMG_0350
IMG_0348
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)