Giới thiệu lịch sử

Vĩnh Tường lịch sử chống ngoại xâm (01/06/2013)

Vĩnh Tường từ xưa không chỉ được xem là nơi sản vật phong túc, cảnh trí hữu tình mà còn là vùng đất anh hùng, miền quê văn hiến, giàu truyền thống Lịch sử - Văn hóa và cách mạng. Có nhiều danh thần, danh tướng phò vua giúp nước, chống giặc ngoại xâm, có n...

  • Video
  • Photo
  • Bài hát về Vĩnh Tường
IMG_9890 (FILEminimizer)
IMG_9888 (FILEminimizer)
IMG_9886 (FILEminimizer)
IMG_9885 (FILEminimizer)
IMG_9883 (FILEminimizer)
IMG_9880 (FILEminimizer)
  • Thăm dò ý kiến
  • Kết quả
Bạn đánh giá thế nào về việc trả tự do cho những người bán dâm?


Nên (456)
Không nên (124)
Nên, nhưng không phải lúc này (222)