Kết quả tìm kiếm

Thực hiện công tác phòng dịch bệnh covid 19 tại kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2021 19/10/2021

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2021 20/09/2021

Tải danh sách kết quả thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2021 theo link đính kèm dưới đây

Công bố danh sách thí sinh theo phòng thi của kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2021 07/09/2021

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2021 30/08/2021

Xem danh sách thí sinh triệu tập phía dưới thông báo

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020 30/10/2020

Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện VT năm 2020 vòng 2. 22/10/2020

Thông báo triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020 (vòng 2) 07/10/2020

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, THCS huyện Vĩnh Tường năm 2020 (đợt 2) 06/10/2020

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020 28/09/2020

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 1570/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND huyện về tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020 19/09/2020