Kết quả tìm kiếm

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 1570/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND huyện về tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020 19/09/2020

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020 09/09/2020

Kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở huyện Vĩnh Tường năm 2020 26/08/2020

Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi môn Toán vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở huyện Vĩnh Tường năm 2020 24/08/2020

Danh sách số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020. 20/08/2020

Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở huyện Vĩnh Tường năm 2020 17/08/2020

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ 14/08/2020

Thông báo triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020b 10/08/2020

Thông báo kết quả điểm thi môn Toán kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở huyện Vĩnh Tường năm 2020 (vòng 2) 08/08/2020

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, THCS huyện VT năm 2020 23/07/2020