Kết quả tìm kiếm

Thông báo về việc đính chính trình độ Ngoại ngữ tại KH số 1570/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020 07/07/2020

Kế hoạch xét tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ 07/07/2020

Thông báo điểm phúc khảo bài thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở huyện Vĩnh Tường năm 2020 29/06/2020

Thông báo triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở huyện Vĩnh Tường năm 2020 (vòng 2) 29/06/2020

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vĩnh Tường năm 2020 29/06/2020

Đính chính Kế hoạch số 1398/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND huyện về tuyển dụng giáo viên năm 2020 18/06/2020

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 10/06/2020

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng giáo viên huyện Vĩnh Tường năm 2020 08/06/2020

Huyện Vĩnh Tường khai mạc kỳ thi tuyển dụng giáo viên Tiểu học, THCS năm 2020 30/05/2020

Sáng ngày 30/5/2020, tại UBND huyện Vĩnh Tường, Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Vĩnh Tường năm 2020 tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên Tiểu học và THCS năm 2020. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Chí Thái - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện; đại diện Tổ giám sát kỳ thi của tỉnh; các thành viên Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện, Ban coi thi, tổ phục vụ.

Thông báo danh sách số báo danh thí sinh theo phòng thi của hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Vĩnh Tường năm 2020 27/05/2020