Kết quả tìm kiếm

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện VT về tuyển dụng giáo viên tiểu học, THCS huyện VT năm 2020 23/03/2020

Thông báo nội dung ôn thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng giáo viên 2020 17/03/2020

Phiếu đăng ký dự tuyển dụng giáo viên tiểu học, THCS huyện Vĩnh Tường năm 2020 27/02/2020

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học, THCS huyện Vĩnh Tường năm 2020 26/02/2020

Phiếu đăng ký dự tuyển vui lòng tải về ở cuối bài

Huyện Vĩnh Tường khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên Tiểu học và Hợp đồng giáo viên Mầm non 2018 20/01/2019

Chiều ngày 20/01/2019, tại trường THPT Nguyễn Thị Giang, Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Vĩnh Tường tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên tiểu học và Hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Chí Thái - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện; đại diện Tổ giám sát kỳ thi của tỉnh; các thành viên Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện, Ban coi thi, tổ phục vụ và các thí sinh tham gia dự thi.

Huyện Vĩnh Tường khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non 2017 15/04/2017

Sáng ngày 15/4/2017, tại trường THPT Lê Xoay, Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện Vĩnh Tường tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2017. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Chí Thái - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện; đại diện Sở Tư pháp, đoàn giám sát kỳ thi của tỉnh; các thành viên Hội đồng tuyển dụng giáo viên huyện, Ban coi thi, tổ phục vụ và hơn 500 thí sinh tham gia dự thi.

Thông báo thời gian, địa điểm tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2017 thông qua thi tuyển 02/04/2017

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2017 thông qua thi tuyển 09/02/2017

UBND huyện Vĩnh Tường xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2017 thông qua thi tuyển, cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm thi tuyển viên chức ngành GD-ĐT năm 2014 27/08/2014

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm thi tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo việc tổ chức thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non 2014 huyện Vĩnh Tường 26/08/2014

Hội đồng tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014 huyện Vĩnh Tường thông báo: