Kết quả tìm kiếm

Thông báo lịch cắt điện 31/12/2014

Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/01/2015 đến ngày 11/01/2015 như sau: