Kết quả tìm kiếm

Thông báo lịch cắt điện từ ngày 12-17/8/2016 khu vực huyện Vĩnh Tường 11/08/2016

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho những đợt nắng nóng sắp tới, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ tạm ngừng cấp điện một số khách hàng trên địa bàn khu vực huyện Vĩnh Tường để thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số đường dây, thời gian cụ thể như sau:

Thông báo lịch cắt điện (từ 25-31/7/2016) 25/07/2016

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cho những đợt nắng nóng sắp tới, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ tạm ngừng cấp điện một số khách hàng để thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số đường dây, thời gian cụ thể như sau:

Thông báo lịch cắt điện từ ngày 05 đến 12/6/2016 05/06/2016

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Lịch cắt điện từ ngày 25 đến 29/5/2016 20/05/2016

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong dịp nắng nóng, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số khu vực thuộc huyện Vĩnh Tường. Thời gian như sau:

Thông báo lịch cắt điện 13/04/2016

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH LỊCH CẮT ĐIỆN (Tuần 32/2015, từ 03/8 đến 09/8) 03/08/2015

Thông báo dự kiến lịch cắt điện tuần 12/2015 17/03/2015

Thông báo dự kiến lịch cắt điện tuần 7/2015 06/02/2015

Thông báo dự kiến lịch cắt điện trên địa bàn huyện Vĩnh Tường từ 02/02 đến 05/02/2015 03/02/2015

Thông báo lịch cắt điện các tuyến huyện Vĩnh Tường từ 26/01 đến 01/02/2015 26/01/2015