• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

hoạt động các hội, đoàn thể

Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ trọng tâm cho Chủ tịch HND các xã, thị trấn năm 2022 28/01/2022

Nhằm chủ động chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, chiều ngày 27/01, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng...

di sản văn hóa

“Báu vật” của làng 20/01/2022

Thị trấn Tứ Trưng nằm ở phía Nam huyện Vĩnh Tường, không chỉ được xem là nơi có cảnh trí hữu tình mà ở đây còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, nổi tiếng gần xa. Trong đó, nổi bật...