• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

CHUYÊN MỤC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Chị Đặng Thị Hòa làm giàu từ cây bưởi Diễn 12/01/2021

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, theo chân cán bộ Hội LHPN huyện Vĩnh Tường chúng tôi được chứng kiến tận mắt mô hình chuyển đổi từ đất lúa sang trồng bưởi Diễn đem lại hiệu quả kinh tế cao của...