• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

XÂY DỰNG ĐẢNG

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Việt Cường nghe Đảng ủy xã Chấn Hưng báo cáo công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27/10/2020

Thực hiện chương trình công tác của Huyện ủy, sáng ngày 27/10/2020, đồng chí Trần Việt Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy có buổi làm việc nghe xã Chấn Hưng báo cáo công tác xây dựng Đảng, tình hìn...

Tin an ninh quốc phòng

Thị trấn Vĩnh Tường tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho nam công dân nhập ngũ năm 2021 26/10/2020

Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, theo kế hoạch của Hội đồng NVQS huyện, ngày 26/10/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị trấn Vĩnh Tường tiến hành khám sơ tuyển các nam thanh niên trong độ tuổi t...