• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Tin văn hóa - Xã hội

Phòng Giáo dục – Đào tạo Vĩnh Tường sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019; đánh giá công tác quản lý NSNN năm 2018, triển khai kế hoạch phân bổ NSNN năm 2019 23/01/2019

Sáng ngày 23/01/2019, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Chí Tuệ...