• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

XÂY DỰNG ĐẢNG

Gương sáng đảng viên tuổi 18 17/05/2022

Với những nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện, mới đây, em Cao Thị Diễm Quỳnh, lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Viết Xuân đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là động lực để em tiếp...

di sản văn hóa

Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Nam – Công trình văn hóa tiêu biểu phong cách nghệ thuật của thời kỳ Hậu Lê 11/02/2022

Đình Nam là một trong ba ngôi đình của làng Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, thờ bà Lê Ngọc Chinh - một trong những nữ tướng kiệt xuất của Hai Bà Trưng, có công đánh giặc cứu nước, an dân. Đây là ngôi đình đư...