• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

XÂY DỰNG ĐẢNG

Phiên họp thứ 13, BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 22/06/2018

Sáng ngày 22/6/2018, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thứ 13, BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Thường tr...