• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

CHUYÊN MỤC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Chữ thập đỏ” đợt 2 16/08/2019

Chiều ngày 15/8/2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Tường đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trao, tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà “Chữ thập đỏ” đợt 2 năm 2019 cho hộ ông Đỗ Xuân Hùng, thị trấn...