• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

tin kinh tế

Vĩnh Tường đối thoại với các hộ dân đã đăng ký nhận đất dịch vụ bằng đất nhưng chưa nhận các khoản hỗ trợ và chưa xen ghép thuộc dự án Khu đất dịch vụ Cầu Tây, xã Chấn Hưng 18/06/2021

Sáng ngày 18/6/2021, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đối thoại với các hộ dân đã đăng ký nhận đất dịch vụ bằng đất nhưng chưa nhận các khoản...