• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Chuyên mục Nông thôn mới

Tháo gỡ khó khăn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Nghĩa Hưng 23/06/2017

Sáng ngày 23/6/2017, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với xã Nghĩa Hưng để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại...