• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

tin an ninh quốc phòng

Ban Cưỡng chế thu hồi đất huyện đối thoại với 02 hộ dân chưa nhận tiền BT-GPMB dự án Khu đất dịch vụ, đất giãn dân và đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Hậu Xá, thôn Phù Chính, xã Tuân Chính 27/11/2021

Chiều ngày 26/11, Ban cưỡng chế thu hồi đất đối thoại với 02 hộ dân xã Tuân Chính chưa nhận tiền BT-GPMB dự án Khu đất dịch vụ, đất giãn dân và đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Hậu Xá, thôn Phù Chín...

di sản văn hóa

Kim Xá giữ gìn di sản văn hóa hát Xoan 10/11/2021

Phường hát Xoan làng Sậu xưa, nay là Câu lạc bộ (CLB) hát Xoan thôn Hoàng Thượng, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường vốn nổi tiếng khắp vùng bởi tục hát Xoan tại đình làng vào dịp lễ hội đầu Xuân. Nơi đây có...