• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Chuyên mục Nông thôn mới

Chấn Hưng đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 30/11/2019

Chiều ngày 29/11/2019, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định, Bằng công nhận xã Chấn Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Dự Lễ công bố và đón nhận có đồng chí Ngô Chí Tuệ...

CHUYÊN MỤC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

UBND xã Thượng Trưng tổ chức biểu dương gương người tốt việc tốt 28/11/2019

Sáng ngày 28/11/2019, UBND xã Thượng Trưng tổ chức biểu dương gương người tốt việc tốt đối với bà Nguyễn Thị Quỳ (Sinh năm 1949) – xóm Đơi, xã Thượng Trưng đã trả lại số tiền 50 triệu đồng cho người đ...