• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Thời sự tổng hợp

Xã Phú Đa tổ chức hội nghị triển khai công tác DTĐR tại vùng đất quy hoạch trang trại tập trung 20/02/2019

Chiều ngày 19/02/2019, BCĐ dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) xã Phú Đa tổ chức hội nghị triển khai công tác DTĐR tại vùng đất quy hoạch trang trại tập trung. Dự hội nghị có đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư...