• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Tin an ninh quốc phòng

Vĩnh Tường tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015” 20/10/2017

Chiều ngày 19/10/2017, Ban chỉ đạo cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015” huyện Vĩnh Tường tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015”. Đến dự tổng kết và...