• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Chuyên mục Nông thôn mới

Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 tại xã Phú Thịnh 18/04/2017

Sáng 18/4/2017, Đoàn thẩm định số 2, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh do đồng chí Khổng Sơn Trường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội l...

Tin an ninh quốc phòng

Tập huấn pháp luật về đất đai cho cán bộ và nhân dân Thị trấn Thổ Tang 26/04/2017

Sáng ngày 26/4/2017, tại UBND Thị Trấn Thổ Tang, Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho gần 150 cán bộ, trưởng các ban, ngành đoàn thể; Bí thư chi bộ...

CHUYÊN MỤC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Những đoàn viên đam mê sáng tạo 18/04/2017

Mặc dù còn rất trẻ, song, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Vĩnh Tường đã quyết tâm theo đuổi niềm đam mê đối với khoa học, công nghệ (KHCN) và sáng tạo ra các mô hình, sản phẩm công nghệ ứng dụng...

Tin Trong Nước Và Quốc Tế

Vứt xác động vật chết ra môi trường bị phạt đến 3 triệu đồng. 20/04/2017

Nội dung này được quy định tại Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực...