• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Tin văn hóa - Xã hội

MTTQ huyện tổ chức thẩm định hộ nghèo đặc biệt khó khăn để hỗ trợ xây dựng nhà ĐĐK – Công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng (29/8/1938-29/8/2018) 26/04/2018

Trong 1,5 ngày, từ 23-24/4/2018, đoàn công tác do đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn cùng với thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội,...

CHUYÊN MỤC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Tân Cương triển khai nhiều giải pháp bảo tồn Cây Di sản Việt Nam 18/04/2018

Mỗi cây di sản được vinh danh là niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và bề dày truyền thống của nhân dân địa phương. Năm 2012, 03 cây cổ thụ tại xã Tân Cương là: Cây Trôi, cây Đa lông, cây Bồ đề được Hội...