• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

CHUYÊN MỤC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Chương trình trao tài trợ an sinh giáo dục cho trường THCS Phú Đa năm 2019 18/11/2019

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019), sáng ngày 18/11/2019, Agribank Chi nhánh huyện Vĩnh Tường phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Chương trình tr...