• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Tin văn hóa - Xã hội

Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường ra Lời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 08/04/2020

Nhằm triển khai công tác hỗ trợ những đơn vị, cá nhân đang làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, khu vực cách ly, cơ sở cách ly tập trung, những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp...

CHUYÊN MỤC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Huyện Vĩnh Tường vận động nhân dân ủng hộ hơn 800 triệu đồng để phòng, chống dịch Covid-19 08/04/2020

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường đã xây dựng kế hoạch, triển...